Statystyki

Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwowano znaczny spadek rejestrowanych badań klinicznych w Unii Europejskiej . Jest to związane z odpływem badań klinicznych na inne kontynenty. W Polsce przez ostatnie 10 lat liczba rejestrowanych badań utrzymuje się na stabilnym poziomie ponad 400 badań rocznie. W 2014 roku liczba rejestrowanych badań spadła poniżej 400. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zarejestrował wtedy 396 badań. W roku 2016 było już 458, w 2017 roku - 453 badania, w 2019 roku - 603 badania (źródło URPL). Obecnie na świecie prowadzi się ponad 328 tyś. badań klinicznych w 209 krajach w tym ok. 52 tyś. badań z aktywną rekrutacją (ok. 30 tyś. w Europie) (źródło: www.clinicaltrials.gov)

Liczba badań klinicznych zarejestrowanych w Polsce lata 2010-2019 (źródło: URPL)

W Polsce rejestruje się głównie badania III fazy (ponad 50%) i II fazy (ponad 30%). Niewiele badań prowadzonych jest w I fazie, choć w ostatnich dwóch latach ich liczba wzrosła. Ponad 20 proc. zarejestrowanych badań dotyczy onkologii. Inne dziedziny medycyny, w ramach których rejestrowane są badania kliniczne w Polsce, to: neurologia, kardiologia, diabetologia, reumatologia i pulmonologia. Rocznie do badań włączanych jest ponad 30 tys. pacjentów.

Główne obszary badań klinicznych zarejestrowanych w Polsce w 2019 roku (źródło: URPL)

Procentowy udział faz badań w rejestrowanych w Polsce badaniach klinicznych w latach 2010-2019 (źródło: URPL)

 

Badania kliniczne w Polsce: Raport PwC, grudzień 2015:

https://www.pwc.pl/pl/pdf/badania-kliniczne-raport-pwc.pdf

 
 
 
 

Opcje strony

do góry