Pacjenci w badaniach

https://pacjentwbadaniach.abm.gov.pl/pwb/informacje-dla-pacjenta/pacjent-w-badaniach-kli/118,Pacjent-w-badaniach-klinicznych.html
2021-12-05, 05:56

Pacjent w badaniach klinicznych

Pacjenci uczestniczą w procesie powstawania leku na etapie badań klinicznych.

Gdzie znaleźć informację o prowadzonych badaniach?

Pacjent może uzyskać informacje o prowadzonych badaniach klinicznych z różnych źródeł. Są nimi często ośrodki badawcze i lekarze prowadzący. Zdarza się jednak, że pacjent poszukuje informacji o prowadzonych badaniach w Internecie – tu z pomocą przychodzą portale internetowe oraz publicznie dostępne bazy, zawierające informacje o prowadzonych badaniach klinicznych.

Kwalifikacja pacjentów do badania/przebieg badań.

Warto zapoznać się również z corocznym raportem Prezesa Urzędu  Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych obejmujacym informacje podsumowujące roczną działalność statutową jednostki w obszarach rejestracji produktów leczniczych, produktów leczniczych Produkt leczniczy weterynaryjnych, wyrobów medycznych oraz produktów biobójczych, jak również dane dotyczące inspekcji badań klinicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych Wyrób medyczny oraz kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych, farmakopei Polskiej, a także działań w zakresie współpracy międzynarodowej.

 

 

 

Opcje strony