Pacjenci w badaniach

https://pacjentwbadaniach.abm.gov.pl/pwb/najczesciej-zadawane-py/144,Czy-moge-sie-wycofac-z-badania-a-jesli-tak-czy-ponosze-jakies-straty.html
2021-12-05, 05:16

Czy mogę się wycofać z badania, a jeśli tak, czy ponoszę jakieś straty?

Pacjent może w każdej chwili zakończyć udział w badaniu, jeżeli uzna, że leży to w jego interesie. Powinien jednak poinformować o swojej rezygnacji lekarza. Powinien także zgłosić się w wyznaczonym terminie na wizytę kontrolną, która ma na celu ocenę stanu zdrowia po zakończeniu udziału w badaniu.

Rezygnacja z udziału w badaniu w czasie jego trwania nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji. Obowiązkiem lekarza jest zapewnienie dalszego leczenia, zgodnie z przyjętymi zasadami sztuki lekarskiej.

Opcje strony