Pacjenci w badaniach

https://pacjentwbadaniach.abm.gov.pl/pwb/slownik/129,Randomizacja.html
2022-08-16, 05:19

Randomizacja

Dotyczy badań randomizowanych - proces polegający na losowym przydzielaniu uczestników badania do grupy z lekiem badanym lub do grupy kontrolnej (z aktywnym lekiem porównawczym lub placebo).

Ani pacjent, ani lekarz prowadzący badanie nie mogą wybrać, do której grupy zostanie przydzielony pacjent.

Opcje strony

randomizować