Rynek badań klinicznych w liczbach

Perspektywy rozwoju rynku badań klinicznych

Wielkość globalnego rynku badań klinicznych w 2020 r. oszacowano na 44,3 mld USD i oczekuje się, że w latach 2021–2028 wzrost będzie utrzymywał się na poziomie 5,7%. Mimo że w 2020 r. wzrost rynku zahamowany został przez pandemię COVID-19, jego przyszłość wydaje się obiecująca ze względu na globalizację badań klinicznych, dynamiczny rozwój technologiczny oraz rosnące zapotrzebowanie na firmy CRO. Coraz częściej występujące choroby przewlekłe, popyt na leki spersonalizowane oraz programy walki z chorobami sierocymi generują wzmożoną potrzebę badań klinicznych w krajach rozwijających się oraz napędzają wzrost tego rynku.

Cyfryzacja w badaniach biomedycznych również toruje drogę do wzrostu rynku. Wdrożenie zaawansowanych technologii pomaga interesariuszom rynku w zarządzaniu danymi z badań klinicznych, co zmniejsza koszty ich monitorowania i redukuje błędy procesu badawczego.

Podział badań ze względu na fazę badania

W 2020 r. segment III fazy zdominował rynek badań klinicznych i miał największy udział w kosztach wynoszący 53,2%. Wynika to z faktu, że koszt przeprowadzenia badań klinicznych III fazy jest najwyższy i obejmują one nawet kilkutysięczne grupy pacjentów.

Udział segmentu II fazy w kosztach w 2020 r. był na poziomie 19,6%. Jest to drugi najdroższy etap po fazie III. Faza II odgrywa kluczową rolę, zwłaszcza w badaniach onkologicznych. FDA szacuje, że do fazy III trafia ok. 33% leków badanych w fazie II. Obecnie różne leki i szczepionki na COVID-19 są w II fazie badań, co jest dodatkowym motorem wzrostu dla rynku.

Udział w kosztach pozostałych faz (0, I, IV) i badań przedklinicznych jest znacząco niższy pomimo ich niezmiernie ważnej roli w procesie badań leków.

Podział geograficzny badań klinicznych

Krajem, w którym obecnie jest najwięcej badań klinicznych z otwartą rekrutacją, są USA – 26 723 (w tym w samej Kalifornii jest ich 6278). Jest to więcej niż łącznie w UE i EOG – 23 155.

W Europie najwięcej badań w fazie rekrutacji jest we Francji (7367). Polska (1290) plasuje się przed Szwecją (1234), ale za Szwajcarią (1652) i Danią (1617). Państwa zza naszej wschodniej granicy, takie jak Ukraina (393) czy Rosja (1000), rekrutują do dużo mniejszej liczby badań. Co ciekawe, dotyczy to również Brazylii (1115) i Japonii (1036).  Najmniej badań z otwartą rekrutacją prowadzi się w Afryce (2574), Ameryce Południowej (1726) oraz Australii i Oceanii (1778). W tych rejonach świata występują państwa, na których obszarze obecnie nie są prowadzone żadne badania kliniczne (np. Burundia, Republika Środkowej Afryki).

Top 10 państw pod względem liczby badań z aktywną rekrutacją (na podstawie clinicaltrial.gov z dnia 17.11.2021)

Państwo

Liczba badań

USA

26 723

Chiny

8104

Francja

7367

Kanada

4214

Wielka Brytania

3460

Niemcy

3406

Hiszpania

3400

Włochy

3283

Korea Południowa

2210

Belgia

2031

 

Bibliografia

  • Clinical Trials Market Size, Share & Trends Analysis Report By Phase (Phase I, Phase II, Phase III, Phase IV), By Study Design (Interventional, Observational, Expanded Access), By Indication, By Region, And Segment Forecasts, 2021 – 2028, Report ID: GVR-1-68038-975-3
  • ClinicalTrials.gov.

Autor: Piotr Szłapka- specjalista ds. badań klinicznych w ABM

 

Opcje strony

do góry