Europejski Dzień Prostaty

Każdego roku, już od 17 lat, 15 września obchodzimy Europejski Dzień Prostaty, który został ustanowiony przez Europejskie Towarzystwo Urologiczne. Celem jest zachęcenie mężczyzn do profilaktyki, a także zwiększanie świadomości na temat chorób prostaty.

Z raportu „Nowotwory złośliwe w Polsce" z 2021 roku wynika, że rak gruczołu krokowego jest jednym z najczęściej występujących nowotworów wśród mężczyzn i odpowiada za około 10% zgonów spowodowanych nowotworami złośliwymi, a około 25% nowo zdiagnozowanych osób ma już przerzuty. Każdego dnia w Polsce, średnio 48 mężczyzn otrzymuje diagnozę raka prostaty, co oznacza, że statystycznie jest diagnozowany u jednego na siedmiu pacjentów. Wśród typowych objawów nowotworu prostaty wymienia się trudności przy oddawaniu moczu, uczucie parcia na pęcherz, obecność krwi w moczu czy powiększenie prostaty, co często jest bagatelizowane ze względu na dojrzały wiek pacjenta. Tymczasem ponad połowa chorych w momencie rozpoznania ma co najmniej 70 lat. Zatrważające statystyki pokazują z jak ogromnym problemem się mierzmy i dlaczego tak istotne jest zachęcanie do badań profilaktycznych. Wczesne rozpoznanie zwykle pozwala podjąć właściwą terapię i zminimalizować ryzyko przerzutów.

W marcu br. we Włoszech odbył się 38. kongres Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (European Association of Urology), gdzie dyskutowano na temat praktyk klinicznych oraz najnowszych osiągnięć nauki w diagnostyce i leczeniu raka prostaty. Na początku tego roku opublikowano ważne dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa terapii skojarzonej
u mężczyzn chorych na przerzutowego hormonowrażliwego[1] raka gruczołu krokowego (mHSPC) – badanie ARASENS, w którym sprawdzano skuteczność i bezpieczeństwo dwóch leków (darolutamid w skojarzeniu z docetakselem) oraz u mężczyzn chorych na raka stercza opornego na kastrację – badania MAGNITUDE, PROpel i TALAPRO-2. Połączenie wyżej wymienionych leków zostało zarejestrowane przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków jako terapia dla dorosłych pacjentów z mHSPC na podstawie wyników badania klinicznego ARASENS. Było to randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne, w którym uczestniczyło 1306 pacjentów z mHSPC w wieku od 41 do 89 lat. Pacjenci zostali losowo przydzieleni do jednej z dwóch grup badanych: grupy otrzymującej darolutamid w połączeniu z docetakselem lub grupy otrzymującej docetaksel plus placebo. Głównym punktem końcowym badania był czas przeżycia całkowitego, a drugorzędowym punktem końcowym badania były m.in. dolegliwości bólowe. W grupie otrzymującej darolutamid, mediana czasu przeżycia całkowitego[2] nie została osiągnięta, podczas gdy w grupie otrzymującej sam docetaksel wynosiła 48,9 miesiąca. Zastosowanie darolutamidu z docetakselem znacząco wydłużyło również czas do nasilenia dolegliwości bólowych. Obecny rok okazuje się obiecujący pod względem postępów w opiece nad pacjentami z rakiem prostaty.

 

Bibliografia:

Autor: Martyna Słowik

(data opracowania artykułu 05.06.2023 r.)

 


[1] Hormonowrażliwy nowotwór to rodzaj nowotworu, który rozwija się pod wpływem hormonów. Oznacza to, że obecność i działanie hormonów wpływa na jego wzrost i rozwój.

[2] Mediana czasu przeżycia całkowitego to statystyczna miara, która jest używana w badaniach klinicznych i epidemiologicznych do oceny czasu, jaki upływa od momentu rozpoznania pewnej choroby do zgonu pacjenta.

Opcje strony

do góry