Pacjenci w badaniach

https://pacjentwbadaniach.abm.gov.pl/pwb/aktualnosci/aktualne-wydarzenia-i-i/852,Zaproszenie-na-Konferencje-quotBadania-Kliniczne-razem-mozemy-wiecejquot.html
2022-01-24, 17:00

Zaproszenie na Konferencję "Badania Kliniczne - razem możemy więcej"

W imieniu organizatorów Stowarzyszenia GCPpl, Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA oraz Polskiego Związku Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie POLCRO zapraszamy Państwa na coroczną konferencję z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych, która odbędzie się online 19 maja 2021 r. 

Konferencja "Badania Kliniczne - razem możemy więcej" uzyskała Patronat Honorowy: Prezesa Agencji Badań Medycznych oraz Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jest to spotkanie branżowe organizowane od 2012 roku, w którym biorą udział reprezentanci środowiska medycznego, naukowego, administracji publicznej oraz przedstawicieli organizacji pacjenckich a także przedstawicieli farmaceutycznych, biotechnologicznych i firm prowadzących badania na zlecenie (CRO).

Celem tegorocznej konferencji jest dyskusja w zakresie dynamicznych zmian jakie miały miejsce w okresie pandemii COVID-19 oraz o spodziewanych innowacjach w obszarze badań klinicznych związanych m.in. z zastosowaniem nowych technologii, decentralizowanych badań wirtualnych.

Bardzo ważnym elementem konferencji będzie przedstawienie Raportu  „Badania kliniczne w Polsce  możliwości zwiększenia ilości i zakresu badań w Polsce”, którego wyniki będą podstawą do dyskusji o potencjale rynku polskiego do prowadzenia badań klinicznych.

W tym roku spotkanie będzie miało charakter webinarium. Pomiędzy wykładami będzie możliwość wzięcia udziału w sesji dyskusyjnej. Lista tematów i linków do odpowiednich pokoi zostanie wysłana do każdego zarejestrowanego uczestnika na początku maja.

 

Zachęcamy do bezpłatnej rejestracji oraz udziału w konferencji. 

Więcej informacji, szczegółowa agenda oraz link do rejestracji znajduje się poniżej: 

https://dzienbadanklinicznych2021.pl/

 

 

 

 

 

Opcje strony