Pacjenci w badaniach

https://pacjentwbadaniach.abm.gov.pl/pwb/dla-pacjenta/korzysci-wynikajace-z-realizac/1794,Korzysci-wynikajace-z-realizacji-badan-klinicznych.html
23.07.2024, 06:54

Korzyści wynikające z realizacji badań klinicznych

Dla Pacjenta

Pacjent decydując się na udział w badaniu klinicznym zyskuje dostęp do nowoczesnych i niefinansowanych w ramach świadczeń gwarantowanych terapii. Jedną z najważniejszych korzyści dla pacjenta jest szansa na poprawę lub odzyskanie zdrowia, jak również pośrednia pomoc dziesiątkom ludzi w przyszłości poprzez przyczynienie się do wprowadzenia nowego leku na rynek. Pacjent biorąc udział w projekcie badawczym ma dostęp do wyższych standardów leczenia i szczegółowej diagnostyki weryfikującej kompleksowo jego stan zdrowia w powiązaniu z leczonych schorzeniem. Możliwości te są związane z koniecznością lepszego rozpoznania i monitorowania przebiegu choroby podczas przyjmowania substancji badanej. Dzięki temu pacjent jest pod stałą opieką wysokiej klasy specjalistów, zaś diagnostyka odbywa się przy użyciu nowoczesnej aparatury medycznej.

Dla Zespołu Badawczego i Ośrodka

Badania kliniczne przyczyniają się do rozwoju kapitału ludzkiego – polscy lekarze i naukowcy mają większe możliwości rozwoju zawodowego i zyskują dostęp do globalnego know-how. Prowadzenie badań wiąże się również z lepszymi zarobkami oraz zdobywaniem cennego doświadczenia, a rozwojowy charakter pracy pozytywnie wpływa na aspiracje zespołu badawczego. Wyniki prowadzonych badań są rozpowszechniane poprzez udział w konferencjach naukowych oraz publikacje w renomowanych czasopismach, co w dużym stopniu przyczynia się do rozwoju kariery zawodowej. Wpływa to również na szersze znajomości w gronie specjalistów zajmujących się podobną tematyką kliniczną, rozpoznawalność i możliwe późniejsze konsultacje problemów klinicznych.

Dla Sponsora

Sponsor prowadząc komercyjne badania kliniczne Badanie kliniczne zyskuje możliwość poszerzania swojego portfolio o nowe produkty lecznicze, tym samym czerpiąc korzyści finansowe z ich sprzedaży. Ponadto, liczba produktów na rynku ma znaczący wpływ na rozpoznawalność i prestiż firmy. W przypadku badań niekomercyjnych, których celem jest rozwój wartości naukowej, największą korzyść stanowi osiągnięty w trakcie badania sukces, umożliwiający m.in. pisanie publikacji naukowych, wzrost wiedzy i doświadczenia polskich naukowców oraz ich renomy na arenie międzynarodowej.

Dla Systemu Ochrony Zdrowia

Dzięki realizacji badań klinicznych Narodowy Fundusz Zdrowia oszczędza dziesiątki milionów złoty, ponieważ świadczenia i procedury wykonywane w ramach badania są współfinansowane lub w całości pokrywane przez sponsora. Dodatkowo, system jest zasilany przez podatki i opłaty rejestracyjne wnoszone do URPLWMiPB i komisji bioetycznych, dzięki czemu fundusze służą działaniom zwiększającym efektywność systemu ochrony zdrowia. Sam fakt szczegółowego dokumentowania projektu i dbania o bezpieczeństwo uczestników badań skutkuje modyfikacją oraz ulepszaniem schematów diagnostycznych i terapeutycznych w podstawowej, a także specjalistycznej opiece zdrowotnej.

Opcje strony