Pacjenci w badaniach

https://pacjentwbadaniach.abm.gov.pl/pwb/o-badaniach-klinicznych/o-serwisie/rola-abm/216,Rola-ABM.html
23.06.2024, 07:40

Rola ABM

W projekcie "Pacjent w badaniach klinicznych" Agencja Badań Medycznych (ABM) pełni rolę koordynatora.

ABM jest państwową agencją odpowiedzialną za rozwój badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.  ABM jest podmiotem, który tworzy innowacyjny system opieki zdrowotnej. Jej funkcjonowanie przynosi wymierne korzyści dla pacjentów - pozwala ocenić, które nowe technologie medyczne i metody terapeutyczne powinny być stosowane dla zaspokojenia potrzeb społeczeństwa.

ABM rozpoczęła prowadzenie działalności analitycznej w zakresie oceny podejmowanych decyzji i ich wpływu na koszty funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Opracowane analizy pozwalają na przedstawienie konkretnych rozwiązań, dzięki którym system opieki zdrowotnej będzie mógł funkcjonować w bardziej wydajny sposób.

Wspieranie rozwoju nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz przyczynianie się do wzrostu innowacyjności polskiej medycyny to najważniejsze cele, jakie zostały postawione przed nowo utworzoną Agencją Badań Medycznych, której główną rolą będzie zapewnienie finansowania dla analiz i badań klinicznych w ochronie zdrowia. 

Opcje strony