Pacjenci w badaniach

https://pacjentwbadaniach.abm.gov.pl/pwb/o-badaniach-klinicznych/statystyki/132,Statystyki.html
2023-01-29, 17:55

Statystyki

Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwowano znaczny spadek rejestrowanych badań klinicznych w Unii Europejskiej. Jest to związane z odpływem badań klinicznych na inne kontynenty. W Polsce przez ostatnie 11 lat liczba rejestrowanych badań utrzymuje się na stabilnym poziomie ponad 400 badań rocznie. W 2014 roku liczba rejestrowanych badań spadła poniżej 400. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zarejestrował wtedy 396 badań. W roku 2016 było już 458, w 2019 roku - 603 badania, w 2020- 459 badań, natomiast w roku 2021 - 686 badań klinicznych. Wśród złożonych wniosków 41 z nich dotyczyło badań niekomercyjnych (dla porównania w 2019 roku złożono 18, a w 2020 roku złożono 62 tego typu wnioski) źródło URPL. Obecnie na świecie prowadzi się ponad 405 tyś. badań klinicznych w 220 krajach w tym ok. 7,5 tyś. badań związanych z COVID-19. (źródło: www.clinicaltrials.gov)

Liczba badań klinicznych zarejestrowanych w Polsce lata 2010-2021 (źródło: URPL)

 

W Polsce wśród złożonych wniosków przeważają badania kliniczne Badanie kliniczne III fazy (około 47 %) i II fazy (około 33%). Najwięcej badań klinicznych (22 %) dotyczy onkologii. Innymi dziedzinami medycyny związanymi z zarejestrowanymi badaniami klinicznymi w 2021 roku były min.:  gastroenterologia, kardiologia, neurologia, układ moczowy i rozrodczy, choroby układu oddechowego.

Główne obszary badań klinicznych zarejestrowanych w Polsce w 2021 roku (źródło: URPL)

Procentowy udział fazy 2 i 3 w badaniach klinicznych rejestrowanych w Polsce w latach 2010-2021 (źródło: URPL)

 
 
 

Opcje strony