Pacjenci w badaniach

https://pacjentwbadaniach.abm.gov.pl/pwb/regulacje-prawne-i-etyczne/aktualne-akty-prawne/133,Najwazniejsze-akty-prawne.html
2022-12-09, 14:21

Najważniejsze akty prawne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe polskie akty prawne:

Pozostałe unijne akty prawne:

Inne akty prawne:

Standardy etyczne:

Opcje strony