Co należy wziąć pod uwagę przed przystąpieniem do badania klinicznego?

Dotyczy pacjentów:

  • Rozważyć potencjalne korzyści i działania uboczne przed podjęciem decyzji o udziale w badaniu.
  • Rozważyć możliwości zaangażowania czasowego.
  • Zapoznać się dokładnie z „informacją dla uczestnika”, w razie wątpliwości zadać pytania lekarzowi-badaczowi.
  • Stosować się do zasad zawartych w „informacji dla uczestnika”.
  • Przed odbyciem procedur kwalifikacyjnych podpisać „formularz świadomej zgody” w obecności lekarza-badacza, po upewnieniu się, że wszystkie zapisy w informacji są klarowne.
  • Najczęściej należy przyjść na badanie kwalifikacyjne na czczo i z danymi dotyczącymi historii choroby takimi jak wyniki badań laboratoryjnych, diagnostycznych i obrazowych, spis przyjmowanych leków, karty wypisowe z pobytów w szpitalu. Wszystkie dokumenty zostaną zwrócone. W trakcie badania kwalifikacyjnego odbywa się wywiad lekarski, badanie lekarskie, pobierana jest krew i mocz do analizy, badane są ciśnienie i tętno. W zależności od badanego leku, mogą być również przeprowadzane inne badania pozwalające na ustalenie, czy pacjent może uczestniczyć w badaniu.

Opcje strony

do góry