Pacjenci w badaniach

https://pacjentwbadaniach.abm.gov.pl/pwb/slownik-i-fq/slownik/129,Randomizacja.html
2023-01-29, 15:53

Randomizacja

Dotyczy badań randomizowanych - proces polegający na losowym przydzielaniu uczestników badania do grupy z lekiem badanym lub do grupy kontrolnej (z aktywnym lekiem porównawczym lub placebo).

Ani pacjent, ani lekarz prowadzący badanie nie mogą wybrać, do której grupy zostanie przydzielony pacjent.

Opcje strony

randomizować