Pacjenci w badaniach

https://pacjentwbadaniach.abm.gov.pl/pwb/slownik-i-fq/slownik/152,Lek-badany.html
2023-01-29, 17:43

Lek badany

Substancja albo mieszanina substancji, której właściwości oceniane są w badaniu klinicznym.

Opcje strony

leki badane