Pacjenci w badaniach

https://pacjentwbadaniach.abm.gov.pl/pwb/slownik-i-fq/slownik/156,Formularz-swiadomej-zgody.html
2023-01-29, 18:10

Formularz świadomej zgody

Dokument, który umożliwia pacjentowi podjęcie świadomej decyzji o udziale w badaniu klinicznym. W dokumencie tym przedstawia się cel badania, prawa i obowiązki pacjenta, procedury wykonywane podczas badania oraz ewentualne korzyści i zagrożenia związane z udziałem w badaniu.

 

Opcje strony

ICF