Pacjenci w badaniach

https://pacjentwbadaniach.abm.gov.pl/pwb/slownik-i-fq/slownik/193,Produkt-leczniczy.html
2023-12-05, 10:20

Produkt leczniczy

Definicja zawarta w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 Nr 126 poz. 1381 z późn.zm.):

„substancja lub mieszanina substancji, posiadająca właściwości, dzięki którym może być zastosowana w celu zapobiegania chorobom, leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt, podawana w celu postawienia diagnozy, przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.”

Opcje strony

produktu leczniczego