Zdalne monitorowanie pacjentów onkologicznych

Interdyscyplinarny rozwój systemów teleinformatycznych w medycynie przynosi wymierne korzyści dla pacjentów oraz systemu opieki zdrowotnej. Wśród wielu innowacyjnych rozwiązań, zdalny monitoring (ang. remote patient monitoring) stanowi obiecujące narzędzie, również w leczeniu onkologicznym.

Zdalny monitoring polega na obserwacji stanu zdrowia pacjentów poza placówką medyczną, wykorzystując do tego zintegrowane urządzenia pomiarowe, aplikacje dla pacjentów i platformy przetwarzającej dane, udostępniając je personelowi medycznemu. Połączenie tych elementów zapewnia bezpieczeństwo pacjentów, równocześnie podnosząc ich komfort i odciążając placówki medyczne.

Powyższe wnioski zostały oparte na wynikach jednoośrodkowego, randomizowanego badania klinicznego fazy 3 CAPRI (NCT02828462), w którym porównano zdalny monitoring pacjentów do standardowej opieki. Uczestnikami byli pacjenci onkologiczni przyjmujący doustne leki przeciwnowotworowe. W badaniu uzyskano znaczną poprawę względnej intensywności dawki (RDI) – co oznacza, że pacjenci przyjmowali lek zgodnie z zaleconym  dawkowaniem a pielęgniarka monitorująca miała większą kontrole nad modyfikacją leczenia (m.in. poprzez wcześniejsze zarządzanie zdarzeniami niepożądanymi). Dodatkowo, wykazano pozytywny wpływ na opiekę nad pacjentem, zmniejszenie toksyczności oraz optymalizacje kosztów w związku ze skróceniem czasu hospitalizacji.

Ponadto, liczne retrospektywne badania kliniczne Badanie kliniczne w onkologii potwierdzają, że zdalne monitorowanie pacjenta może pomóc w kontroli zdarzeń niepożądanych związanych z chemioterapią i poprawić przestrzeganie zaleceń dotyczących przyjmowania doustnych leków przeciwnowotworowych.

Należy wskazać, że rozwiązanie te wykorzystywane jest również w prowadzaniu badań klinicznych. Zarówno z perspektywy pacjenta, sponsora Sponsor oraz ośrodka badawczego zdalne monitorowanie jest rozwiązaniem bardzo korzystnym. Umożliwia ono stały, bieżący kontakt pacjenta z ośrodkiem oraz ułatwia prowadzenie kontroli i nadzoru przez sponsora badania. Wiele funkcjonalności gwarantuje poprawność zbieranych danych oraz czuwa nad bezpieczeństwem pacjenta, tym samym zmniejszając ryzyko ludzkiego błędu.

Znaczący rozwój telemedycyny nastąpił w trakcie pandemii COVID-19, która w pewnym stopniu zmusiła do zdalnego kontaktu z pacjentem. Nastąpiło to gwałtownie a sam system opieki zdrowotnej nie był na to w pełni gotowy. Dlatego niezwykle ważne jest aby udoskonalać stworzone niedawno narzędzia i systemy, które w przyszłości, dzięki swojej wielofunkcyjności mogą stać się codziennością oraz bezpieczniejszym i wygodniejszym sposobem na korzystanie ze świadczeń zdrowotnych.

Bibliografia:

Autor: Ewa Kowalczyk - specjalista ds. badań klinicznych w ABM

Opcje strony

do góry