Świadomość społeczna na temat badań klinicznych

Badania kliniczne, przyczyniając się do rozwoju diagnostyki, poszukiwania nowoczesnych, bardziej skutecznych i bezpiecznych terapii, stały się jednym z najważniejszych elementów systemu ochrony zdrowia. Pomimo swojego pozytywnego wpływu na współczesną medycynę, badania kliniczne Badanie kliniczne nie cieszą się powszechną społeczną akceptacją. Negatywne skojarzenia, niska świadomość na czym polegają mogą być barierą dla ich rozwoju.

Jednym z najważniejszych czynników, które mają wpływ na takie postrzeganie badań klinicznych jest fakt, że wielu pacjentów nie wie, że może uczestniczyć w badaniach klinicznych, a także nie zdaje sobie sprawy z tego, na czym polegają takie badania i dlaczego mają one znaczenie. Zbyt mało jest wiarygodnych i rzetelnych informacji w tym obszarze. Przekaz medialny zazwyczaj jest bardzo ogólny i ukazujący badania kliniczne jako podejrzane eksperymenty medyczne, w których uczestnik jest wykorzystywany przez firmy farmaceutyczne.

Poszerzanie wiedzy i pogłębianie świadomości na temat badań klinicznych oraz udziału w nich, jest możliwie na wiele sposobów. Co więcej, zaangażowanie w działalność informacyjną przez podmioty zajmujące się badaniami klinicznymi powinna być jednym z kluczowych zadań i podejmowanych działań.

Poprawa świadomości społecznej na temat badań klinicznych powinna się odbywać równolegle, na wielu obszarach, poprzez m.in.:

  • Używanie w literaturze dotyczącej badań klinicznych prostego języka, który przemawia bezpośrednio do potencjalnych uczestników badania, odpowiada na ich potrzeby, jasno przedstawia potencjalne korzyści z badania (w tym potencjalny wpływ badania na przyszłych pacjentów) i jest przejrzysty w zakresie ryzyka i zobowiązań.
  • Szkolenie i aktualizowanie wiedzy lekarzy rodzinnych, którzy w pierwszej kolejności mogą udzielać informacji swoim pacjentom na temat możliwości udziału w badaniach klinicznych.
  • Udostępnianie rzetelnych informacji mediom, w nieskomplikowany, pozbawiony żargonu sposób, aby wszelkie udostępniane informacje na temat konkretnych badań klinicznych były przejrzyste i dokładne.
  • Wspieranie działań organizacji pacjenckich, zachęcanie uczestników badań klinicznych do dzielenia się swoimi doświadczeniami.
  • Edukacja w szkołach, na uniwersytetach, szczególnie medycznych.
  • Ogólnokrajowa kampania informacyjna na temat badań klinicznych i udziału w nich prowadzona przez niekomercyjny podmiot.
  • Uproszczony dostęp do wyszukiwarki badań klinicznych z dostępną opcją wyboru języka polskiego.

Należy podkreślić, że społeczeństwo, które cechuje  wysoki poziom świadomości w obszarze badań klinicznych, nie tylko może być społeczeństwem zdrowszym, z lepszym dostępem do alternatywnych metod leczenia, ale również działa sprawniej oraz ma szansę stawać się liderem w innowacjach medycznych na arenie międzynarodowej.

 

Bibliografia:

  • Badania Kliniczne, nr 2 (13), s. 20 -23
  • Leiter A, Diefenbach MA, Doucette J, Oh WK, Galsky MD. Clinical trial awareness: Changes over time and sociodemographic disparities. Clin Trials. 2015 Jun;12(3):215-23. doi: 10.1177/1740774515571917. Epub 2015 Feb 10. PMID: 25673636; PMCID: PMC4667750.
  • https://badaniaklinicznepolska.pl/czy-polacy-boja-sie-badan-klinicznych/ [dostęp 30.06.2022 r.]

 

Autor: Anna Stępniewska- specjalista ds. badań klinicznych

 

Opcje strony

do góry