Pacjenci w badaniach

https://pacjentwbadaniach.abm.gov.pl/pwb/aktualnosci/aktualne-wydarzenia-i-i/1808,Rozowy-pazdziernik-miesiac-swiadomosci-raka-piersi.html
2023-03-20, 10:28

Różowy październik – miesiąc świadomości raka piersi

15 października przypada Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Wpisuje się on w obchody tzw. Różowego Października, czyli Miesiąca Świadomości Nowotworów Piersi. Promocja profilaktyki, badań diagnostycznych oraz dostarczanie rzetelnych informacji na temat tego nowotworu jest niezwykle istotne ze względu na epidemiologię - rak piersi jest najczęściej diagnozowanym wśród kobiet nowotworem złośliwym na świecie i plasuje się w czołówce wśród nowotworów złośliwych pod względem zgonów. W 2020 r. liczba nowych przypadków przekroczyła 2 miliony, w tym samym roku w Polsce był to drugi nowotwór złośliwy (po raku oskrzeli i płuc) powodujący najwięcej zgonów wśród kobiet. Co istotne, w wyniku ciągłego postępu w medycynie i poprawy świadomości społecznej na temat wykrywania i profilaktyki, mimo rosnącej zachorowalności, ponad 70% diagnozowanych przypadków jest wyleczalnych w pięcioletniej perspektywie. Wskaźnik ten w najlepiej zorganizowanych systemach opieki zdrowotnej jest jeszcze wyższy i wynosi 90%. W kontekście skuteczności leczenia kluczową rolę na przestrzeni lat bez wątpienia odgrywają badania kliniczne. Dzięki nim możliwy jest wzrost efektywności terapii, a pacjenci często w zaawansowanym stanie chorobowym otrzymują szansę na kolejną linię leczenia. Dodatkowo uczestnik badania ma zapewnioną darmową, ponadstandardową opiekę medyczną, włączając w to badania diagnostyczne, testy i ogólną kontrolę stanu zdrowia.

W badaniach klinicznych w tym wskazaniu mogą brać udział polscy pacjenci, m.in. dzięki projektom prowadzonym w krajowych ośrodkach, finansowanym ze środków Agencji Badań Medycznych. Są to dwa badania niekomercyjne, realizowane przez Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Narodowy Instytut Onkologii – Odział w Gliwicach.

Celem pierwszego z nich („Sakubitryl/Walsartan w prewencji pierwotnej kardiotoksyczności systemowego leczenia chorych na raka piersi. Badanie randomizowane, wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo”) jest ocena wpływu wybranego leku w prewencji kardiotoksyczności u chorych z rozpoznanym wczesnym rakiem piersi. Kardiotoksyczność jest najczęstszym powikłaniem sercowo-naczyniowym terapii raka piersi i polega na upośledzeniu funkcji skurczowej i niewydolności serca, jednoznacznie powodując wzrost chorobowości i śmiertelności.

Drugi projekt („Przedoperacyjna immunoterapia pembrolizumabem w skojarzeniu z boostem radioterapii stereotaktycznej CyberKnife w leczeniu HER2-ujemnego raka piersi opornego na klasyczną chemioterapię (BREAST-BOOSTER)”) ma na celu zwiększenie szansy odpowiedzi na leczenie przedoperacyjne, zarówno w kontekście pozytywnego efektu systemowego, jak i miejscowego. Badanie obejmie chorych na raka piersi z przerzutami do węzłów chłonnych lub innymi cechami zaawansowania miejscowego.

W obu projektach weźmie udział kilkuset pacjentów.

Więcej informacji na temat wskazanych projektów można znaleźć na stronie (link - https://www.abm.gov.pl/pl/konkursy).

 

Bibliografia:

Autor: Maciej Janiec - specjalista ds. badań klinicznych w ABM

 

Opcje strony