Broszura "Badanie kliniczne a eksperyment medyczny"

Nieodłącznym elementem rozwoju badań klinicznych, jest edukacja pacjentów zarówno w zakresie zdrowia, jak i przeprowadzania eksperymentów medycznych, w tym badań klinicznych. Dostęp do często nieprawdziwych informacji, pogłębiających negatywne nastawienie do udziału w badaniach klinicznych prowadzi do budowania fałszywego ich wizerunku. Konsekwencją jest małe zaangażowanie pacjentów i ich rodzin w poszukiwanie innowacyjnych terapii, do których dostęp umożliwiają badania kliniczne. W ostatnim czasie, dzięki podjętym przez Agencję Badań Medycznych działaniom na rzecz pacjentów, coraz więcej z nich uczestniczy w popularyzacji wiedzy na temat badań klinicznych, a nawet udziela wsparcia potencjalnym uczestnikom badań i ich rodzinom.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pacjentów, ich rodzin oraz środowiska medycznego, Agencja Badań Medycznych opracowała dwie wersje broszury pt. „Badanie kliniczne a eksperyment medyczny”. Rozszerzona wersja broszury ma charakter popularyzatorski i stanowi  kompendium wiedzy dotyczącej różnic i podobieństw między badaniem klinicznym a pozostałymi eksperymentami medycznymi. Zawiera również ciekawe przykłady w postaci pytań i odpowiedzi umożliwiające łatwe zrozumienie przedstawianego tematu. Z kolei w skróconej wersji broszury zostały przedstawione definicje badania klinicznego, eksperymentu medycznego, leczniczego i badawczego. Mamy nadzieję, że obie wersje broszury pt. „Badanie kliniczne a eksperyment medyczny” będą pomocne w pozyskaniu rzetelnych i łatwo przyswajalnych informacji.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym materiałem!

Opcje strony

do góry