Odkryj potencjał CWBK – Poznaj Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

Od otwarcia Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (CWBK PUM) minęło już półtora roku. Nadrzędnym celem CWBK PUM jest wzrost dostępu pacjentów do najnowszych metod terapeutycznych i innowacyjnych technologii medycznych poprzez optymalizację współpracy pomiędzy badaczem, ośrodkiem i sponsorem z jednoczesnym systemowym i profesjonalnym prowadzeniem badań klinicznych o wysokim standardzie.

CWBK PUM powstało w ramach konkursu, realizowanego przez Agencję Badań Medycznych (ABM) ABM/2021/4, którego celem było utworzenie i rozwój niezależnych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych w Polsce.

W dniu 22 czerwca 2022 roku Centrum rozpoczęło swoją działalność na rzecz wcześniej powołanego Konsorcjum. CWBK PUM, finansowane z budżetu Państwa ze środków od Agencji Badań Medycznych, jest pozawydziałową jednostką organizacyjną PUM w Szczecinie, prowadzącą działalność we współpracy z naukowo-dydaktycznymi jednostkami wydziałowymi oraz członkami Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - jako lider projektu, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (SPSK1) oraz Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie (SPSK2).

Centrum, na powierzchni ponad 420 m2, ma do dyspozycji gabinety lekarskie, pomieszczenia zabiegowe, wypoczynkowe, administracyjne i socjalne. Każde z pomieszczeń zostało indywidualnie zaprojekowane i wyposażone tak aby zapewnić najwyższy komfort pacjentowi, personelowi medycznemu i administracyjnemu podczas realizacji badań klinicznych. Gwarancją efektywnej współpracy na każdym etapie działania jest 13 osobowy, interdyscyplinarny zespół CWBK PUM, który każdego dnia realizuje swoje zadania: negocjuje, koordynuje, współprojektuje, rozlicza komercyjne i niekomercyjne badania kliniczne.

Corocznie w ośrodkach klinicznych hospitalizowanych jest ponad 100 tys. pacjentów, dysponując bazą liczącą 1078 łózek szpitalnych. W 57 poradniach dla dorosłych i dzieci w ciągu roku udzielanych jest 350 tys. porad. Pacjenci są objęci opieką w 44 klinikach i oddziałach, które zapewniają możliwość prowadzenia badań klinicznych na najwyższym światowym poziomie, przez 190 badaczy, wysokiej klasy specjalistów, kierujących się zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej (ICH GCP).

W ciągu pierwszego roku działalności w CWBK PUM zakontraktowano piętnaście umów na prowadzenie komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych. Kolejne dwadzieścia sześć umów jest na różnych poziomach negocjacji ze sponsorami. W propozycji jest około 70 badań komercyjnych i niekomercyjnych.

Aktualnie w SPSK1 i SPSK2 prowadzone są badania kliniczne Badanie kliniczne w zakresie: reumatologii, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii, chirurgii naczyniowej, endokrynologii, nefrologii, pediatrii, neonatologii, gastroenterologii, ginekologii i położnictwa, kardiologii, kardiochirurgii, neurologii, okulistyki, urologii, onkologii, hematologii, transplantologii i chorób rzadkich.

Potencjał badawczy ośrodka daje szansę na realizację innowacyjnych projektów naukowych w szerokim zakresie.  Rosnący rynek badań klinicznych to rosnące wymagania w zmieniającym się środowisku projektów medycznych. Dlatego celem CWBK PUM jest ciągły rozwój, osiąganie najwyższych standardów w prowadzeniu badań klinicznych, nawiązywanie długofalowej współpracy z renomowanymi Contract Research Organization i Sponsorami, poszerzanie współpracy z innymi ośrodkami badawczymi, pozyskiwanie do współpracy młodych badaczy Badacz i zwiększanie liczby prowadzonych badań klinicznych w Konsorcjum.

Badania kliniczne stały się obecnie warunkiem dostępu pacjentów do nowoczesnych terapii, które dają nadzieję na lepsze i dłuższe życie całemu społeczeństwu, a współpraca z Centrum Wsparcia Badań Klinicznych PUM daje możliwość bycia częścią tego niezwykle ważnego procesu.

CWBK PUM gwarantuje profesjonalne partnerstwo i współpracę z dynamicznym i ambitnym zespołem.

Więcej informacji na temat CWBK PUM znajduje się na stronie https://www.pum.edu.pl/cwbk

Opcje strony

do góry