XVIII FORUM ORGANIZACJI PACJENTÓW

Od 32 lat, 11 lutego każdego roku obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Jest to ważne święto skupiające się na konieczności zapewnienia lepszej opieki chorym oraz dające możliwość wyrażenia szacunku i uznania dla personelu medycznego, wolontariuszy, członków rodzin, organizacji oraz wszystkich, którzy przyczyniają się dla dobra pacjentów. W ramach obchodów Światowego Dnia Chorego, w dniach 7-8 lutego br. odbywa się Forum Organizacji Pacjentów.

XVIII Forum Organizacji Pacjentów to największa konferencja skierowana przede wszystkim do środowiska organizacji pacjenckich. To wyjątkowe, coroczne wydarzenie stanowi ważną okazję do dzielenia się doświadczeniami między organizacjami z obszaru opieki zdrowotnej i sprzyja rozmowom na temat rozwiązań, które wpłyną na poprawę systemowej opieki i jakości życia pacjentów w Polsce. Forum Organizacji Pacjentów gromadzi około 200 organizacji, które reprezentują głos kilkuset tysięcy pacjentów z całego kraju, ale również osoby kształtujące politykę zdrowotną państwa – Ministra Zdrowia czy Rzecznika Praw Pacjenta,

Podczas tegorocznego Forum Organizacji Pacjentów zostaną szczegółowo omówione i poruszone między innymi najważniejsze potrzeby w systemie ochrony zdrowia z perspektywy pacjentów, rozwiązania systemowe w Polsce i Europie w zakresie działań profilaktycznych, kwestie wyzwań jakie stanową choroby zakaźne i endometrioza, a także rozwój innowacji i badań klinicznych w Polsce i Europie.

Serdecznie zachęcamy do udziału w tegorocznym Forum Organizacji Pacjentów. To wyjątkowe wydarzenie pełne inspirujących dyskusji, cennej wymiany doświadczeń i budujących relacji spotkań.

Szczegółowe informacje o XVIII Forum Organizacji Pacjentów oraz formularz rejestracji znajdują się na stronie: fop2024.pl.

Istnieje możliwość bezpłatnego udziału online dla wszystkich zainteresowanych wydarzeniem: fop2024.pl/transmisja-online.

Opcje strony

do góry