Odkryj potencjał CWBK – Poznaj CWBK Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA

Państwowy Instytut Medyczny MSWiA (PIM MSWiA) to jeden z największych ośrodków medycznych w kraju, zapewniający kompleksową opiekę zdrowotną w ramach leczenia stacjonarnego, ambulatoryjnego, diagnostyki, rehabilitacji, profilaktyki zdrowotnej. Utworzone w strukturze Instytutu Centrum Wsparcia Badań Klinicznych umożliwia pacjentom szybszy dostęp do skutecznych terapii.

PIM MSWiA jest ważnym ośrodkiem badań klinicznych w kraju, który zrealizował już setki badań komercyjnych w klinikach i poradniach AOS. Po otwarciu Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 2022r. usprawniono procesy realizacji badań, w związku z czym zwiększono liczbę toczących się badań komercyjnych, a także rozpoczęto realizację badań niekomercyjnych. PIM jest jednym z wiodących ośrodków w Polsce prowadzących komercyjne, jak i niekomercyjne badania kliniczne. Jako ośrodek wielospecjalistyczny posiada możliwość realizacji badań klinicznych w wielu schorzeniach z zakresu m.in. dermatologii, gastroenterologii, kardiologii, diabetologii, kardiochirurgii, onkologii.

Wśród najważniejszych projektów realizowanych lub zakończonych, znalazły się:

  • „Badanie kliniczne w zakresie poszukiwania markerów genetycznych odpowiedzialnych za intensywność przebiegu choroby COVID-19, wśród pacjentów z towarzyszącymi chorobami krążeniowo-oddechowymi (szczególna grupa wysokiego ryzyka)”. – prof. W. Wierzba, Dr Z.J. Król, prof. R. Gil, prof. A. Pawlak
  • „Opracowanie innowacyjnego testu diagnostycznego do oceny przebiegu COVID-19 oraz powikłań pochorobowych z wykorzystaniem analizy całogenomowej” prof. W. Wierzba, Dr Z. J. Król
  • „Analiza mikrobiomu jelitowego jako czynnika diagnostycznego, rokowniczego oraz terapeutycznego u chorych z COVID-19” – prof. G. Rydzewska
  • „Ocena aktywności immunologicznej mieszkańców Polski poddawanych szczepieniu przeciwko SARS COV-2” – prof. W. Wierzba, Dyr. Z. J. Król, prof. R. Gil, prof. A. Pawlak

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK) funkcjonuje w strukturze Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w modelu usług wspólnych, jako jednostka wspierająca dla wszystkich Badaczy PIM MSWiA. Zapewnia pomoc w zakresie planowania, obsługi prawnej, aplikacji o przyznanie grantu, zarządzania, rozliczania badań klinicznych, sprawozdawczości do instytucji finansujących, koordynacji działań między różnymi instytucjami, pacjentami i zespołem badawczym, dzięki wdrożeniu Standardów Modelowego CWBK. Projekt finansowany z środków Agencji Badań Medycznych ma również na celu promowanie innowacyjnych badań, wdrażanie nowoczesnych metod leczenia oraz poprawę standardów opieki zdrowotnej.

Realizacja badań klinicznych jest możliwa dzięki wysoce wykwalifikowanemu personelowi PIM (prawie 200 osób z tytułem naukowym profesora, doktora habilitowanego oraz doktora). Są to osoby o uznanych w środowisku medycznym osiągnięciach naukowych i zawodowych, co plasuje Instytut w czołówce pod względem potencjału naukowego. Dzięki zaangażowaniu badaczy i współpracy z CWBK, ośrodek ten zapewnia wysokie standardy pracy badawczej oraz dostęp do nowoczesnej infrastruktury i pracowni tj. laboratorium analityczne, pracownia rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej oraz lądowisko dla śmigłowców.

W najbliższych latach CWBK planuje dalszy rozwój infrastruktury badawczej oraz poszerzenie zakresu współpracy z partnerami krajowymi i międzynarodowymi. Ośrodek zamierza również kontynuować rozwój kadry naukowej, rozbudowywanie zakresu prowadzenia badań klinicznych o nowe specjalności, wdrażanie nowoczesnych technologii, zintensyfikowanie procesów aplikowania o nowe granty.

Dane kontaktowe oraz pozostałe informacje znajdują się w dedykowanej zakładce CWBK PIM MSWiA

Opcje strony

do góry