Odkryj potencjał CWBK – Poznaj Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach tworzone jest w Konsorcjum z Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca oraz Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego. Obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach pełni rolę Lidera w siedmiu projektach oraz rolę Partnera w ośmiu projektach niekomercyjnych finansowanych ze środków Agencji Badań Medycznych.

CWBK SUM realizuje badania kliniczne Badanie kliniczne w oparciu o własne ambulatorium, bazę sześciu szpitali klinicznych oraz Ośrodek Faz Wczesnych. Do głównych obszarów w ramach których prowadzone są badania należą: kardiologia, onkologia, nefrologia oraz neurologia. Dotychczas w realizowanych przez SUM badaniach bierze udział ponad 600 pacjentów.

Do kluczowych projektów należą następujące badania:

  • „Childhood ALL in Poland (cALL-POL) project: a national harmonization of diagnostics and treatment of acute lymphoblastic leukemia in children” - badanie: AIEOP-BMF 2017 POLAND. Głównym celem projektu cALL-POL jest ułatwienie dostępu do zaawansowanych terapii dla polskich dzieci z ALL oraz identyfikacja opcji leczniczych przy użyciu zaawansowanej diagnostyki molekularnej całego genomu, dla pacjentów, którzy nie zareagowali na standardową strategię terapeutyczną.
  • „Ocena odpowiedzi immunologicznej u chorych leczonych pembrolizumabem z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym mózgu (PIRG)”. Celem prowadzonego badania jest ocena odpowiedzi immunologicznej mikrośrodowiska guza na przedoperacyjne podanie pembrolizumabu oraz ocena użyteczności obrazowania z wykorzystaniem 89Zr-DFO-Atezolizumabu do ilościowej analizy poziomu ekspresji PD-L1.
  • „Profilaktyka udaru mózgu za pomocą apiksabanu u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek w stadium 5 i migotaniem przedsionków (SACK)”. Głównym celem jest zbadanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania apiksabanu w profilaktyce udaru mózgu u dializowanych i niedializowanych pacjentów z PChN w stadium 5 i współistniejącym AF.

Rolą Centrum Wsparcia Badań Klinicznych jest kompleksowe wsparcie w obszarze koordynowania i zarządzania badaniami klinicznymi oraz eksperymentami badawczymi prowadzonymi w Śląskim Uniwersytecie Medycznym oraz podległych mu szpitalach klinicznych: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca,  Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu (SCCS) i Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o..

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych odpowiada za planowanie i uruchamianie nowych badań klinicznych, pozyskiwanie Sponsorów/Partnerów badań klinicznych, jak również przeprowadzanie wstępnej analizy co do możliwości przeprowadzenia badania klinicznego (fesability). CWBK zajmuje się także koordynowaniem, monitorowaniem bezpieczeństwa farmakoterapii, nadzorem nad prowadzeniem projektów oraz rozliczeniami prowadzonych badań klinicznych.

CWBK SUM zlokalizowane jest w Górnośląskiego Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i składa się z punktu rejestracji, punktu pobrań, pokoi konsultacyjnych, sali pacjenta, pokoju relaksu, dyżurki pielęgniarskiej, pokoju lekarza oraz pomieszczeń biurowych. Konsultacje oraz wizyty pacjentów odbywają się w pokojach konsultacyjnych, a w sytuacji kiedy wymaga tego protokół badania, również w oddziałach szpitalnych.

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach stale poszerza swoje możliwości. W planach na najbliższe lata znajduje się kontynuacja rozwoju infrastruktury badawczej, a także zwiększenie zakresu współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi. CWBK przeprowadza rekrutację nowych pracowników, a także inwestuje w obecny personel poprzez stałe szkolenie aktualnej kadry. Kładzie również duży nacisk na rozszerzenie obszarów i liczby prowadzonych badań klinicznych poprzez składanie kolejnych wniosków o dofinansowanie, a także o zwiększenie poziomu rekrutacji, aby jak największa liczba pacjentów miała dostęp do najnowocześniejszych terapii.

Zapraszamy do kontaktu: cwbk@sum.edu.pl.

Dane kontaktowe oraz pozostałe informacje znajdują się w dedykowanej zakładce CWBK_ŚUM

 

Opcje strony

do góry