Priorytety i wyzwania w hematologii – wywiad z Prof. Ewą Lech-Marandą na portalu hematoonkologia.pl

Istnieje pilna potrzeba wprowadzenia referencyjności ośrodków hematologicznych i ich wzajemnej współpracy w ramach województw – podkreśla prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda, konsultant krajowy w dziedzinie hematologii, dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

Według Pani Profesor, zdecydowanie najważniejszym wyzwaniem dla polskiej hematologii na 2020 r. będzie umożliwienie polskim chorym dostępu do przełomowej terapii CAR-T.

Technologia CAR-T oparta jest na zastosowaniu własnych limfocytów pacjenta, których receptor podlega genetycznej modyfikacji, tak aby specyficznie rozpoznawał komórki nowotworowe. 

Cały artykuł jest dostępny  na stronie:

https://hematoonkologia.pl/aktualnosci/news/id/4000-prof-ewa-lech-maranda-priorytety-i-wyzwania-w-hematologii

 

Zachęcamy również do zapoznania się z nowym programem Agencji Badań Medycznych, mającym na celu opracowanie i wprowadzenie do Polski na szeroką skalę przełomowej terapii leczenia nowotworów, przy użyciu modyfikowanych genetycznie limfocytów CAR-T cells (terapia adoptywna komórkami CART).

Tego rodzaju terapia ma szczególne znaczenie w przypadku leczenia białaczek najmłodszych pacjentów.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem:

https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/404,ABM-przekaze-100-mln-na-leczenie-nowotworow-przelomowa-terapia-CAR-T-cells.html

Opcje strony

do góry