Rekomendacje Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta odnośnie II fali koronawirusa

W połowie czerwca br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta poświęcone ochronie zdrowia pacjentów w czasie epidemii COVID-19.

Na podstawie wniosków wypracowanych podczas obrad, Rada Ekspertów wydała kolejne rekomendacje pt. „Ochrona zdrowia w czasie epidemii”.

Zdaniem Rady postęp w proponowanej terapii dla pacjentów z COVID-19 jest zauważalny, jednakże w dalszym ciągu nie wypracowano skutecznego narzędzia, które ograniczyłoby skalę zachorowań. Zalecenia dotyczące obowiązku stosowania środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji rąk powinny być zachowane. Rekomenduje się także wzmocnienie roli telemedycyny w systemie ochrony zdrowia poprzez dalsze popularyzowanie e-narzędzi wśród pacjentów oraz placówek medycznych. 

Zdaniem Rady należy podjąć również działania w kierunku zniwelowania utrudnień z jakimi mierzą się pacjenci przewlekle chorzy podczas kontynuowania terapii. Istotnym elementem tych działań powinno być zwiększenie elastyczności pomiotów leczniczych w stosunku do decyzji terapeutycznych dotyczących pacjentów. 

Pałena treść rekomendacji dostępna do pobrania pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rpp/ochrona-zdrowia-w-czasie-epidemii-stan-rozwoju-i-przewidywania-odnosnie-ii-fali-koronawirusa---rekomendacje-rady-ekspertow-przy-rzeczniku-praw-pacjenta

Opcje strony

do góry