Posiedzenie Komisji Zdrowia ws. projektu ustawy o Funduszu Medycznym

W poniedziałek, 20 lipca br. na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia, odbyło się pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Funduszu Medycznym. Swoje stanowiska zaprezentowali przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, rządu, posłowie oraz zaproszeni goście.

Komisja postanowiła o skierowaniu projektu do dalszych prac w podkomisji. 

Założonym w projekcie ustawy celem Funduszu Medycznego jest wsparcie działań zmierzających do poprawy zdrowia i jakości życia w Rzeczypospolitej Polskiej przez zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania:

  • profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych i chorób rzadkich;
  • infrastruktury ochrony zdrowia wpływającej na jakość i dostępność oraz bezpieczeństwo udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
  • dostępu do wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej;
  • rozwoju systemu opieki zdrowotnej przez koncentrację działań wokół pacjenta i jego potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości życia pacjentów i ich rodzin;
  • świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18 roku życia;
  • świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju.

Więcej informacji na ten temat jest dostępna TUTAJ.

 

Opcje strony

do góry