Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie krótkiego anonimowego kwestionariusza. Zebrane dane nie bedą upubliczniane, a jedynie posłużą nam do stworzenia raportu na temat postrzegania badań klinicznych oraz adaptacji treści serwisu www.pacjentwbadaniach.abm.gov.pl do potrzeb odbiorców - Państwa, którzy logujecie się na tej stronie. Umożliwi to także podjęcie dalszych działań propagujących wiedzę dotyczącą badań klinicznych w Polsce.
Kwestionariusz jest częścią dużego projektu "Pacjent w badaniach klinicznych".
Ankieta wypełniana jest anonimowo, a udział w niej jest dobrowolny.

Projekt jest rozwijany przez wiele instytucji:

Koordynator: Agencja Badań Medycznych
Współorganizator: Ministerstwo Zdrowia
Patronat Honorowy: Rzecznik Praw Pacjenta, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Partnerzy - sektor publiczny: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Partnerzy - sektor pozarządowy: Fundacja Urszuli Jaworskiej, Stowarzyszenie GCPpl,  Polska Unia Organizacji Pacjentów "Obywatele dla Zdrowia"
Organizacje pradowawców: INFARMA, PZPPF, POLCRO


W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu:

Agencja Badań Medycznych
Ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
email: kancelaria@abm.gov.pl

 

Zapoznaj się z klauzulą informacyjną

Kwestionariusz: Co wiemy o badaniach klinicznych?
Wskazówka: Inna, bardziej potoczna nazwa badania klinicznego to: "próba kliniczna leku", "próba lekowa", "próba kliniczna", "Trial", "testowanie leku z udziałem pacjentów"

Zapoznaj się z klauzulą informacyjną

6 + 2 = *
do góry