Czy ponoszę jakiekolwiek koszty związane z udziałem w badaniu?

Pacjent nie ponosi kosztów wizyt, procedur, leków w badaniu – są one dla uczestnika badania bezpłatne. 

Pacjent zakwalifikowany do udziału w badaniu klinicznym otrzymuje bezpłatnie produkt badany, świadczenia medyczne wynikające z badania klinicznego oraz zwrot kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w badaniu klinicznym np.: dojazdów na wizyty do ośrodka. Otrzymują go wszyscy uprawnieni uczestnicy lub ich prawni przedstawiciele. Zostaje to udokumentowane przed rozpoczęciem badania.

 

Opcje strony

do góry