Pacjenci w badaniach

https://pacjentwbadaniach.abm.gov.pl/pwb/slownik-i-fq/slownik/148,Protokol-badania-klinicznego.html
2023-01-29, 17:49

Protokół badania klinicznego

Dokument opisujący plan badania klinicznego, jego cele i sposób realizacji. W Polsce protokół badania jest zatwierdzany przez Komisje Bioetyczne oraz Prezes Urzędu URPL.

Opcje strony

Protokół badania klinicznego