Aktualnie znajdujesz się na:

Randomizacja

Dotyczy badań randomizowanych - proces polegający na losowym przydzielaniu uczestników badania do grupy z lekiem badanym lub do grupy kontrolnej (z aktywnym lekiem porównawczym lub placebo).

Ani pacjent, ani lekarz prowadzący badanie nie mogą wybrać, do której grupy zostanie przydzielony pacjent.

Opcje strony

randomizować
do góry