Pacjenci w badaniach

https://pacjentwbadaniach.abm.gov.pl/pwb/slownik-i-fq/slownik/151,Kryteria-wlaczeniawylaczenia.html
2023-01-29, 17:58

Kryteria włączenia/wyłączenia

Zespół czynników pomagających ustalić, czy dana osoba kwalifikuje się do udziału w badaniu klinicznym (i zostanie włączona do badania), czy też nie (i nie zostanie zakwalifikowana do badania).

Opcje strony

kryteria wyłączenia