Aktualnie znajdujesz się na:

Koordynator badania

Jeżeli badania kliniczne Badanie kliniczne prowadzone są przez różnych badaczy Badacz na podstawie jednego protokołu i w wielu ośrodkach badawczych położonych na terytorium Polski lub innych państw (wieloośrodkowe badania kliniczne), sponsor wybiera, spośród wszystkich badaczy prowadzących badanie kliniczne, koordynatora badania klinicznego.

 

Opcje strony

koordynator badania
do góry