Polska stała się pełnoprawnym członkiem sieci ECRIN – co to oznacza dla pacjentów?

Polska 23 sierpnia 2019 r. dołączyła do ogólnoeuropejskiej sieci ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network) jako kraj-obserwator, a od 17.11.2022 stała się jej pełnoprawnym członkiem.

Sieć ECRIN została założona w 2004 r. jako projekt Unii Europejskiej. Jej zadaniem jest wspieranie prowadzenia międzynarodowych badań klinicznych w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem badań niekomercyjnych. Obecnie do ECRIN należy 12 krajów: 10 z nich posiada status członka (Polska, Czechy, Francja, Hiszpania, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Węgry, Włochy i Portugalia), natomiast 2 pozostałe to kraje-obserwatorzy (Słowacja, Szwajcaria). Tym samym ECRIN obejmuje obszar zamieszkały przez około 350 mln obywateli Europy, a w swoim portfolio posiada 70 wieloośrodkowych projektów badawczych (przy czym w realizację jednego badania klinicznego zaangażowane jest średnio ponad 6 krajów) oraz ponad 40 projektów infrastrukturalnych.

Polska jest reprezentowana w ECRIN przez ABM oraz POLCRIN (Polish Clinical Reasearch Infrastructure Network). Obecnie POLCRIN tworzy 7 jednostek, tj. Narodowy Instytut Kardiologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher oraz Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum.

Wiele badań klinicznych prowadzonych jest na poziomie krajowym, czasami jednak muszą one przekraczać granice. Dzięki temu zapewniony jest większy dostęp do pacjentów, infrastruktury i wiedzy medycznej. Dzięki prowadzeniu badań międzynarodowych doskonaleniu ulegają standardy metodologiczne, możliwy jest podział kosztów, narzędzi i procedur, zwiększa się potencjał szerokiego wdrażania wyników badań i zapobiega się powielaniu badań. Pozwala to polepszyć ofertę badań dla pacjentów.  Nie wykluczając badań sponsorowanych przez przemysł, ECRIN koncentruje swoją pracę na prowadzeniu badań inicjowanych przez badaczy, obejmujących wszystkie choroby i obszary tematyczne. Polskie ośrodki mogą być zaangażowane do udziału w badaniach prowadzonych przez inne, zagraniczne jednostki, uzyskując status partnera w danym projekcie badawczym lub same inicjować badanie, stając się jego liderem. ECRIN pomaga naukowcom w przygotowywaniu badań klinicznych i zarządzaniu nimi w środowisku międzynarodowym, co realizowane jest na wielu etapach – od projektowania badania, aż po operacyjne zarządzanie badaniem. Specjaliści sieci pracują nad protokołem, służą wsparciem w kwestiach regulacyjnych, etycznych i językowych oraz wspierają badaczy Badacz w rozwoju narzędzi, metod i nawiązywania partnerstw.

 

Więcej informacji: https://polcrin.abm.gov.pl/

 

Autor: Piotr Szłapla- starszy specjalista ds. badań klinicznych

Opcje strony

do góry