Szansa dla dzieci i młodzieży z AZS- ocena bezpieczeństwa i skuteczności stosowania cyklosporyny i metotreksatu

Atopowe zapalenie skóry (AZS) to choroba przewlekła, powodująca stan zapalny skóry. AZS objawia się suchymi i swędzącymi zmianami skórnymi. Na skutek drapania zmiany, mogą przybierać postać pęcherzy, strupów lub ran. Choroba uwarunkowana jest genetycznie.

„Prospektywne, randomizowane, otwarte badanie kliniczne Badanie kliniczne III fazy z zaślepieniem oceny punktu końcowego oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania cyklosporyny i metotreksatu u dzieci i młodzieży z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego” to niekomercyjne badanie kliniczne finansowane przez Agencję Badań Medycznych prowadzone pod kierownictwem prof. dr hab. n.med. Joanna Narbutt, realizowane przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Celem projektu jest ocena bezpieczeństwa i skuteczności w stosowaniu cyklosporyny i metotreksatu w leczeniu od umiarkowanego do ciężkiego atopowego zapalenia skóry (AZS) u dzieci i młodzieży. Badanie będzie opierało się m.in. na ocenie wpływu leków na nasilenie zmian chorobowych. Badanie obejmuje pacjentów pediatrycznych w przedziale wiekowym od 2 do 18 lat. Niestety w tym momencie nie istnieje metoda leczenia, która doprowadzi do całkowitego i trwałego ustąpienia choroby.

Kwalifikacja do badania prowadzona będzie przez Specjalistów z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

https://projekty.umed.pl/badania-kliniczne/prospektywne-randomizowane-otwarte-badanie-kliniczne-iii-fazy-z-zaslepieniem-oceny-punktu-koncowego-oceniajace-skutecznosc-i-bezpieczenstwo-stosowania-cyklosporyny-i-metotreksatu-u-dzieci-i-mlodziez/

 

Bibliografia:

  • Kiełczewska, G., Lankau, A., Rafał, M., & Krajewska-Kułak, E. DZIECKO Z ATOPOWYM ZAPALENIEM SKÓRY.
  • https://projekty.umed.pl/badania-kliniczne/prospektywne-randomizowane-otwarte-badanie-kliniczne-iii-fazy-z-zaslepieniem-oceny-punktu-koncowego-oceniajace-skutecznosc-i-bezpieczenstwo-stosowania-cyklosporyny-i-metotreksatu-u-dzieci-i-mlodziez/

Autor: Joanna Kornacka- specjalista ds. badań klinicznych w ABM

 

Opcje strony

do góry