Implanty do śledzenia zaburzeń rytmu serca

Rejestrator arytmii jest bardzo ważnym narzędziem stosowanym w diagnostyce omdleń o niewyjaśnionym podłożu. Stosuje się go w podejrzeniach arytmii, czyli zaburzeń rytmu serca, z uwagi na możliwość rejestracji pomiarów nawet przez kilka lat. Samo urządzenie przypomina z wyglądu chip i jest wszczepiane pacjentowi w okolicę mostka.

Wszczepialne rejestratory arytmii są urządzeniami zatwierdzonymi przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration, FDA) i są certyfikowanymi wyrobami medycznymi dopuszczonymi do stosowania u pacjentów w Europie.

Głównymi kandydatami do wszczepienia rejestratora arytmii są chorzy, którzy mają omdlenia bądź stany przedomdleniowe niewyjaśnione w żaden sposób, a podejrzewane jest, że objawy te mogą być związane z zaburzeniami rytmu serca takimi jak: arytmie komorowe, nadkomorowe, częstoskurcze czy też bloki serca. Dodatkowo objawy te powinny występować na tyle rzadko, że standardowe badania, jak badanie holterowskie nie jest w stanie wykryć nieprawidłowości.

Transmisja danych z urządzenia może odbywać się za pomocą dwóch metod. Każdy rejestrator zawiera swego rodzaju komputer, dzięki któremu lekarze mogą sprawdzić poziom baterii, prawidłowe funkcjonowanie rejestratora, potencjalne zakłócenia sygnału, jakość zapisywanego EKG oraz obejrzeć wszystkie zapisane epizody arytmii. Drugą metodą umożliwiającą kontrolę danych urządzenia jest telemonitoring. W przypadku, gdy rejestrator wykryje i zapisze arytmię, za pomocą teletransmisji jest ona przesyłana na szyfrowaną stronę, do której dostęp ma lekarz prowadzący. Lekarz ocenia zapis i decyduje, czy jest on istotny klinicznie. Ponadto rejestrator posiada „guzik”, który umożliwia pacjentowi zapisanie EKG na żądanie.

Skuteczność diagnostyczna rejestratorów arytmii jest wysoka i daje szansę na wiarygodną odpowiedź na pytanie, czy zaburzenia rytmu bądź przewodzenia mogą być przyczyną nawracających omdleń. Samo urządzenie jest bardzo dobrze tolerowane przez pacjentów oraz bezpieczne, z uwagi na swoją budowę i umieszczenie w ciele.

Rejestratory arytmii są technologią bardzo przydatną w diagnostyce omdleń. Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego uwzględniają zastosowanie rejestratorów również w diagnostyce pacjentów po udarach oraz z podejrzeniami pozawałowych zaburzeń rytmu serca.

 

Bibliografia:

 

Autor: Sabina Matysiak

(data opracowania artykułu 09.12.2022 r.)

Opcje strony

do góry