Odkryj potencjał UCWBK – Poznaj Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 Od momentu uruchomienia w sierpniu 2021 r., Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UCWBK) realizuje badania kliniczne w konsorcjum z uniwersyteckimi szpitalami klinicznymi. Badania nad innowacyjnymi lekami i wyrobami medycznymi prowadzone w ramach UCWBK gwarantują pacjentom dostęp do nowoczesnej diagnostyki i terapii.  Współpraca ze szpitalami klinicznymi umożliwia skorzystanie z usług medycznych świadczonych na ponad 90 oddziałach szpitalnych, które łącznie dysponują ponad 2 000 łóżek. Liczba hospitalizowanych w nich pacjentów wynosi rocznie około 160 000, a udzielonych porad ambulatoryjnych przekracza 440 000.

Od momentu uruchomienia UCWBK zakontraktowano 110 badań klinicznych, w tym 12 badań niekomercyjnych. W Centrum aktualnie pracuje 27 osób, w tym 7 w zespole ds. kontraktowania i rozliczania badań klinicznych, 12 w zespole ds. koordynowania badań klinicznych oraz 8 na pozostałych stanowiskach.

UCWBK w Poznaniu pełni rolę jednego z liderów współtworzących w Polsce rynek dla nowoczesnego podejścia do badań klinicznych. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu potencjału Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz czterech szpitali klinicznych, dla których jest jednostką założycielską, tj.: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu (USK), Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego (GPSK), Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi (ORSK), Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera (SKKJ).

W ramach działalności UCWBK realizuje badania kliniczne Badanie kliniczne od fazy I do IV obejmujące praktycznie cały zakres schorzeń osób dorosłych i dzieci, w szczególności w takich obszarach terapeutycznych jak: onkologia, hematologia, kardiologia, kardiochirurgia, chirurgia naczyń, transplantologia, gastrologia, choroby metaboliczne, diabetologia, pediatria, neonatologia, neurologia, endokrynologia, pulmonologia, ginekologia, dermatologia, reumatologia, ortopedia oraz okulistyka.

Celem projektu UCWBK, jest zapewnienie kompleksowego i systemowego wsparcia w realizacji badań klinicznych oraz zwiększenie udziału UMP w badaniach klinicznych realizowanych w Polsce. UCWBK dąży do rozwoju nowej wiedzy uzyskiwanej poprzez nowoczesne badania oraz włączanie tej wiedzy do programów kształcenia uniwersyteckiego i do praktyki klinicznej. Dzięki efektowi skali, UCWBK zoptymalizowało zarówno procesy kontraktowania, rekrutacji, jak i zarządzania zasobami ludzkimi. Ponadto, za pomocą ustrukturalizowanej współpracy z POZ znacznie szersza populacja pacjentów ma możliwość udziału w badaniach klinicznych.

Badania ambulatoryjne prowadzone są w wyspecjalizowanym ośrodku z wydzielonymi poradniami oraz pełnym zapleczem administracyjnym i technicznym. Ambulatorium składa się z trzech gabinetów lekarskich oraz gabinetu podań leków. Jako jeden z nielicznych ośrodków działających w publicznym sektorze, UCWBK prowadzi 2 ośrodki wczesnych faz. Gwarantują one pełne bezpieczeństwo dla pacjentów (ośrodki w szpitalach z dostępem do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii). Ośrodki współtworzone są przez wykwalifikowane zespoły badaczy, posiadających wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych.

UCWBK wpisuje się w bardzo dynamiczny rozwój rynku badań klinicznych w Polsce. W najbliższym czasie planowany jest rozwój badań wczesnych faz oraz dalsza rozbudowa profesjonalnego zespołu koordynatorów. Jednym z  długofalowych celów Centrum jest poszerzanie wiedzy o badaniach klinicznych wśród studentów kierunków medycznych oraz w społeczeństwie, a także poszerzenie oferty UCWBK o badania biorównoważności oraz związane z certyfikacją wyrobów medycznych.   

Utworzenie oraz działalność UCWBK została dofinansowana przez Agencję Badań Medycznych. Więcej informacji na temat Centrum oraz wyszukiwarka realizowanych badań klinicznych znajduje się na stronie www.badaniakliniczne.ump.edu.p

 

Opcje strony

do góry