Pacjenci w badaniach

https://pacjentwbadaniach.abm.gov.pl/pwb/aktualnosci/aktualne-wydarzenia-i-i/2277,Finansowanie-swiadczen-zdrowotnych-oraz-badan-klinicznych-dla-obywateli-Ukrainy.html
23.07.2024, 08:36

Finansowanie świadczeń zdrowotnych oraz badań klinicznych dla obywateli Ukrainy

Finasowanie świadczeń zdrowotnych dla obywateli Ukrainy

Uchodźcom na podstawie Ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022, poz. 583) przysługuje nieodpłatna opieka medyczna. Dotyczy to tylko tych obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski po 24.02.2022. Jeśli wyjadą z Polski na dłużej niż miesiąc, tracą uprawnienia do świadczeń medycznych przysługujących na mocy specustawy.

W odpowiedzi na pomoc udzieloną Ukrainie przez nasze państwo po inwazji rosyjskiej, Rząd Ukrainy uchwalił ustawę „O ustanowieniu prawnych i socjalnych gwarancji dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej znajdujących się na terytorium Ukrainy", która gwarantuje obywatelom Polski takie samo prawo do korzystania z usług medycznych w Ukrainie jak jej obywatelom.

Ponadto nie należy zapominać, że składki na NFZ płacą również wszyscy legalnie zatrudnieni cudzoziemcy w Polsce, których liczba przekroczyła milion i mogą oni korzystać z usług NFZ na zasadach równych jak Polacy.

Finasowanie badań klinicznych dla obywateli Ukrainy 

Podobnie jak Polacy, obywatele Ukrainy nie płacą za udział w badaniu klinicznym, a NFZ nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów – z wyłączeniem tych mieszczących się w zakresie świadczeń gwarantowanych, zgodnie art. 59 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o badaniach klinicznych produktów leczniczych Produkt leczniczy stosowanych u ludzi. To sponsor Sponsor finansuje koszty badań oraz leczenia tych osób.

Sponsor i badacz Badacz zawsze mają obowiązek rozważyć wszystkie okoliczności i potencjalne ryzyka oraz zastosować odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom badania klinicznego. Powinni również rozważyć wszystkie możliwe opcje terapeutyczne (które mogą być inne niż na terenie Ukrainy), tak aby bezwzględnym priorytetem było dobro i bezpieczeństwo pacjenta będącego uczestnikiem badania klinicznego.

Co warte uwagi, według amerykańskiej rządowej strony clinialtrial.gov w Ukrainie wciąż trwa 217 badań z aktywną rekrutacją.

 

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące praw pacjenta oraz funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, można zadzwonić na Telefoniczną Informacją Pacjenta (TIP) pod bezpłatnym numerem 800 190 590 dostępnym, w języku polskim i ukraińskim.

 

Bibliografia

 

 

Autor: Piotr Szłapka

(data opracowania artykułu 05.06.2023 r.)

Opcje strony