Pacjenci w badaniach

https://pacjentwbadaniach.abm.gov.pl/pwb/aktualnosci/aktualne-wydarzenia-i-i/2285,14-wrzesnia-Swiatowy-Dzien-Chorych-na-Schizofrenie.html
23.06.2024, 06:54

14 września – Światowy Dzień Chorych na Schizofrenię

14 września jest obchodzony na całym świecie jako Światowy Dzień Chorych na Schizofrenię. Celem tego dnia jest promowanie zrozumienia, akceptacji i empatii wobec osób ze schizofrenią.

Choroba charakteryzuje się obecnością różnych objawów, takich jak halucynacje, urojenia, zaburzenia myślenia i zmniejszenie zdolności funkcjonowania społecznego. Osoby ze schizofrenią często doświadczają trudności w odróżnianiu rzeczywistości od fantazji, co wpływa na ich codzienne życie i relacje interpersonalne. Przyczyny schizofrenii nie są w pełni zrozumiałe. Istnieje wiele czynników, które mogą przyczyniać się do rozwoju tej choroby, w tym genetyka, neurochemia[1], środowisko oraz czynniki psychospołeczne. Badania sugerują, że istnieją pewne dziedziczne predyspozycje genetyczne do schizofrenii. Zaburzenia w układzie nerwowym i nieprawidłowe działanie neuroprzekaźników, takich jak dopamina, mogą również odgrywać rolę w rozwoju choroby.

Wprowadzenie nowych podejść terapeutycznych i innowacyjnych metod może znacząco poprawić jakość życia pacjentów. Pomimo postępu w niektórych dziedzinach terapeutycznych, farmakoterapia pozostaje integralną częścią leczenia schizofrenii. Nowe leki przeciwpsychotyczne[2] wprowadzone na rynek, cechują się większą selektywnością i mniejszymi skutkami ubocznymi.

Obecnie prowadzone jest badanie kliniczne Badanie kliniczne w celu oceny długoterminowego bezpieczeństwa, tolerancji i skuteczności leku KarXT u dorosłych pacjentów ze schizofrenią (badanie EMERGENT-4). KarXT jest innowacyjnym lekiem, który łączy dwa składniki – ksanomelinę i chlorek trospiowy. Badania sugerują, że lek jest skuteczny w łagodzeniu objawów psychozy. Wyniki fazy II przeprowadzonego badania zostały już opublikowane i potwierdzają te korzystne efekty. W badaniu III fazy wzięło udział 252 dorosłych osób w wieku od 18 do 65 lat, u których zdiagnozowano schizofrenię i występowały u nich objawy psychotyczne. Pacjenci zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymującej KarXT lub grupy otrzymującej placebo. Głównym wskaźnikiem skuteczności był pomiar zmiany ogólnego wyniku PANSS (Skala Pozytywnych i Negatywnych Objawów Schizofrenii) w stosunku do punktu wyjściowego po 5 tygodniach. Wyniki wykazały istotne statystycznie i klinicznie zmniejszenie wyniku PANSS o 9,6 punktu w grupie badawczej w porównaniu do grupy placebo. Ponadto, obserwowano wcześniejsze i trwałe zmniejszenie nasilenia objawów psychotycznych - już od drugiego tygodnia badania i utrzymujące się przez cały okres obserwacji. Lek był dobrze tolerowany i, co ważne, nie wiązał się z częstymi niepożądanymi skutkami ubocznymi (przyrost masy ciała, senność i zaburzenia ruchowe) często występującymi w przypadku obecnych terapii. Wyniki te są obiecujące i pomyślne, szczególnie biorąc pod uwagę, że 20-33% pacjentów nie reaguje na konwencjonalne metody leczenia. Ponadto, prowadzone są badania nad zastosowaniem tego leku w innych zaburzeniach psychiatrycznych i neurologicznych,
w tym w chorobie Alzheimera.

 

[1] Neurochemia jest nauką, która bada chemiczne podstawy funkcjonowania układu nerwowego i mózgu, mając na celu lepsze zrozumienie procesów neurologicznych i rozwój terapii dla różnych zaburzeń.

[2] Leki przeciwpsychotyczne, znane również jako neuroleptyki, stanowią kluczową grupę leków stosowanych w psychiatrii. Zastosowanie neuroleptyków jest szerokie i obejmuje leczenie między innymi psychoz.

 

Autor: Martyna Słowik

(data opracowania artykułu 05.05.2023 r.)

Opcje strony