Mali pacjenci w badaniach klinicznych

Fundacja K.I.D.S. Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali wraz ze Stowarzyszeniem na rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce oraz kancelarią NGL Legal zaprasza do udziału w ogólnopolskim badaniu “Mali Pacjenci w badaniach klinicznych” dotyczącym praktyki i postrzegania pediatrycznych badań klinicznych w Polsce. 

Badanie jest ogólnopolskie i ma na celu zebranie danych dotyczących stanu wiedzy oraz praktyk związanych z pediatrycznymi badaniami klinicznymi w Polsce. Jest to pierwsze tego typu, zakrojone na szeroką skalę badanie w Polsce i obejmuje wszystkie kluczowe grupy: dzieci i młodzież, rodziców, lekarzy, placówki medyczne i sponsorów badań klinicznych. 

Badanie prowadzone jest pod patronatem najważniejszych instytucji związanych z prowadzeniem pediatrycznych badań klinicznych w Polsce. Dzięki zebranym danym będziemy mogli, wraz z partnerami projektu, zaplanować i przeprowadzić dalsze działania mające na celu wsparcie rozwoju pediatrycznych badań klinicznych w Polsce. To z kolei przyczyni się do poprawienia opieki nad młodymi pacjentami i zwiększenia dostępu do nowoczesnych form leczenia i profilaktyki. 

            Wypełnienie ankiety powinno zająć pomiędzy 10-30 min (dłuższy czas dotyczy przede wszystkim młodszych dzieci). 

Badanie jest prowadzone online i jest w pełni anonimowe. Wejdź na stronę odpowiadającą Twojej sytuacji i pomóż nam dowiedzieć się więcej! 

 

 

Patronaty honorowe:

  • Rzecznik Praw Pacjenta
  • Prezes Agencji Badań Medycznych
  • Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
  • Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
  • Polskie Towarzystwo Pediatryczne
  • Polski Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie
  • Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
  • Instytut Matki i Dziecka

 

W razie jakichkolwiek pytań, skontaktuj się z organizatorem: anna.wiktorow-bojska@kids.org.pl

Opcje strony

do góry