Pacjenci w badaniach

https://pacjentwbadaniach.abm.gov.pl/pwb/aktualnosci/aktualne-wydarzenia-i-i/2341,Odkryj-potencjal-CWBK-Poznaj-Osrodek-Wsparcia-Badan-Klinicznych-Uniwersytetu-Med.html
23.07.2024, 08:20

Odkryj potencjał CWBK – Poznaj Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych (OWBK) Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jest jedyną w regionie jednostką utworzoną w celu pozyskiwania i prowadzenia badań klinicznych. OWBK powstało w partnerstwie z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym oraz Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalem Klinicznym. Ośrodek uzyskał wsparcie Agencji Badań Medycznych w ramach I konkursu na utworzenie Centrów Wsparcia Badań Klinicznych.

Stworzenie w Białymstoku Ośrodka Wsparcia Badań Klinicznych zagospodarowało lukę w systemie badań klinicznych i pozwoliło na realizację ambitnych projektów naukowych. OWBK kompleksowo obsługuje realizację badań klinicznych prowadzonych u wszystkich Partnerów. W zakres jego działań wchodzi pozyskiwanie i kontraktowanie badań klinicznych od zewnętrznych zleceniodawców oraz przygotowywanie i rejestrowanie niekomercyjnych badań klinicznych inicjowanych przez Parterów. Realizacja badań klinicznych odbywa się na infrastrukturze własnej Ośrodka oraz partnerskich szpitali. OWBK położony jest na terenie kampusu uniwersyteckiego, pomiędzy obydwoma szpitalami klinicznymi co stwarza doskonałe warunki do prowadzenia badań i współpracy naukowo-badawczej. Ośrodek dysponuje infrastrukturą dedykowaną specjalnie prowadzeniu badań klinicznych (pokoje konsultacyjne i zabiegowe, punkt poboru i obróbki materiału biologicznego). Szczególnym atutem OWBK jest Ośrodek Faz Wczesnych umożliwiający w pełni bezpieczną realizację badań faz I i II. Ponadto, ośrodek dysponuje łóżkami pozwalającymi na realizację badań klinicznych faz I i II w systemie całodobowym. Ponad to OWBK ściśle współpracuje z certyfikowanym Biobankiem UMB zapewniającym najwyższą jakość gromadzenia oraz przechowywania ludzkiego materiału biologicznego, Laboratorium Genomiki i Analiz Epigenetycznych oraz Laboratorium Obrazowania Molekularnego wyposażonym w urządzenie PET/MR.

Ośrodek od otwarcia w połowie 2022 roku pozyskał ponad 30 nowych badań klinicznych. Dodatkowo OWBK prowadzi kilkanaście własnych badań niekomercyjnych w zakresie kardiologii, onkologii, nefrologii i chorób wewnętrznych o łącznej wartości ponad 70 mln zł. Do najważniejszych niekomercyjnych badań własnych należą: badanie LEIA-HF (LEvosimendan In Ambulatory Heart Failure patients), które ma na celu określenie skuteczności powtarzanych wlewów levosimendanu u ambulatoryjnych pacjentów z zaawansowaną skurczową niewydolnością serca, badanie CAPTAIN sprawdzające efekt działania atorwastatyny na poprawę stanu klinicznego, redukcję częstości zaostrzeń oraz prewencję zapadalności na raka płuca wśród pacjentów z rozpoznaną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) oraz badanie STOP BLEED oceniające wpływ desmopresyny na ilość powikłań krwotocznych po biopsji nerki.

Celem OWBK jest zwiększenie zaangażowania Uniwersytetu i szpitali uniwersyteckich w inicjowanie i realizację badań klinicznych o najwyższej wartości dla pacjenta. Powołanie wyspecjalizowanego Ośrodka pozwala na standaryzację i usprawnienie procedur a przez to podniesienie jakości prowadzonych badań klinicznych. Ułatwia współpracę z zewnętrznymi Sponsorami badań poprzez stworzenie "jednego okienka", które pozwala na szybszą i sprawniejszą obsługę. Stworzenie kompetentnego zespołu ułatwia również Partnerom inicjowanie własnych projektów badawczych w zakresie badań klinicznych a przez to podniesienie innowacyjności prowadzonych badań naukowych. Aktywna współpraca Ośrodka z POZ pozwala na skuteczną rekrutację pacjentów. Skutkiem tych działań jest zwiększenie dostępności do badań klinicznych a przez to do nowych, eksperymentalnych terapii dając pacjentom nieodpłatny dostęp do najnowszych metod leczenia.

Szczegóły współpracy i dane kontaktowe można znaleźć na stronie OWBK https://www.umb.edu.pl/owbk

Opcje strony