Promocja produktów leczniczych - reklama, informacja czy edukacja?

Wprowadzenie przepisów nakładających ograniczenia i wytyczne odnośnie do reklamy produktów leczniczych, mają zapewnić, że reklamy tych produktów są rzetelne oraz zawierają wyczerpujące i zrozumiałe informacje dla pacjentów. Od 26 stycznia 2023 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych Produkt leczniczy (Dz.U. 2022 poz. 1554). Został ustalony okres przejściowy, aby umożliwić dostosowanie się do nowych zmian określonych w rozporządzeniu. Zgodnie z tym, reklama, która została uruchomiona przed datą wejścia w życie nowych przepisów (tj. przed 26 stycznia 2023 roku) i nie spełnia nowych wymagań, będzie mogła być nadal emitowana nawet po tej dacie. Niemniej, jej rozpowszechnianie nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy od daty wejścia w życie wspomnianego rozporządzenia, a więc do 25 stycznia 2024 roku.

Zmiany w rozporządzeniu dotyczą głównie regulacji zasad publikowania komunikatów i ostrzeżeń w reklamach produktów leczniczych, mając na celu uczynienie tych informacji bardziej przejrzystymi dla pacjentów.

Podstawowa zmiana w kontekście rozporządzenia obejmuje obowiązek zawierania nowego komunikatu ostrzegawczego we wszystkich reklamach produktów leczniczych, niezależnie od ich formy - reklama wizualna, audiowizualna oraz dźwiękowa. Nowe przepisy wskazują trzy możliwe formy tego ostrzeżenia:

  • „To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.” albo  
  • „To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.”, albo
  • „To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.”

Celem zmian jest kształtowanie u odbiorców odpowiednich nawyków, takich jak konieczność zapoznania się z zawartością ulotki przed zastosowaniem danego produktu leczniczego. Nowe komunikaty mają za zadanie skupić uwagę na treści i zrozumieniu przekazu zawartego w tych informacjach. Dodatkowo treść ostrzeżenia musi być odczytana wyraźnie, aby przekazać komunikat w sposób zrozumiały dla pacjentów.

Zmiany w reklamie produktów leczniczych obejmują także odejście od wymogu umieszczania informacji dotyczących przeciwwskazań do stosowania produktu. Obecnie reklama produktu leczniczego Produkt leczniczy musi zawierać określone informacje, takie jak nazwa produktu, nazwa powszechnie stosowanej substancji czynnej lub w przypadku produktów złożonych oznaczenie „produkt złożony”, dawkowanie substancji czynnej, postać farmaceutyczną, wskazania terapeutyczne oraz podmiot odpowiedzialny.

Obowiązujące rozporządzenie ma na celu ochronę dobra pacjentów poprzez regulację reklamy produktów leczniczych. Przepisy te nakładają ograniczenia oraz wytyczne, które mają zapewnić, że reklamy tych produktów są rzetelne i przejrzyste oraz zawierają wyczerpujące i zrozumiałe informacje dla pacjentów.

Reklamy produktów leczniczych powinny być oparte na sprawdzonych informacjach, które dokładnie opisują cechy produktu, jego właściwości i wskazania. Reklamy nie mogą zawierać treści, które mogłyby wprowadzać w błąd pacjentów, np. dotyczących skuteczności czy bezpieczeństwa.

Poprzez te środki regulacyjne, rozporządzenie ma na celu zapewnienie, że reklamy produktów leczniczych dostarczają pełnych informacji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji dotyczących korzystania z tych produktów.

 

Bibliografia:

Autorka: Martyna Słowik

Opcje strony

do góry