Odkryj potencjał CWBK – Poznaj Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych NIKard w Warszawie powstało we wrześniu 2022 r. w celu kompleksowego i systemowego wsparcia realizacji zarówno komercyjnych, jak i  niekomercyjnych badań klinicznych. W najbliższym czasie 1200 nowych pacjentów zostanie włączonych do badań klinicznych realizowanych przez tę Jednostkę.

Dzięki działalności CWBK sukcesywnie zwiększana jest szansa pacjentów na dostęp do nowoczesnych terapii. Obecnie w Centrum prowadzonych jest 60 badań naukowych, w tym ponad 50 badań komercyjnych i 10 niekomercyjnych. CWBK został wyposażony w gabinety konsultacyjne, punkt pobrań, gabinet EKG, poczekalnię oraz pokój relaksacyjny. Dzięki temu, pacjent może poczuć się komfortowo i bezpiecznie podczas udziału w badaniu.

NIKard koncentruje się przede wszystkim na interwencyjnym leczeniu ostrych zespołów wieńcowych, diagnostyce i leczeniu choroby wieńcowej, niewydolności serca, nabytych i wrodzonych wadach serca, diagnostyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego, leczeniu zaburzeń rytmu serca, leczeniu kardiochirurgicznym i transplantacji serca czy zaawansowanej diagnostyce obrazowej. W ubiegłym roku odbyło się tu 85 552 wizyt dla 39 682 unikalnych pacjentów  i rozpoczęto 12 796 hospitalizacji dla 10 080  Osób.

Rozwój badań klinicznych w tym obszarze kardiologii niesie za sobą liczne korzyści dla pacjentów, lekarzy oraz systemu ochrony zdrowia. Choroby serca stanowią bowiem jeden z najczęstszych czynników zgonów w naszym kraju. Wśród projektów z obszaru kardiologii Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie realizuje obecnie dziewięć niekomercyjnych badań klinicznych, finansowanych ze środków Agencji Badań Medycznych.

Kluczowymi projektami realizowanymi w CWBK NIKard są m.in. badania:

  • pn. „Optymalna farmakoterapia u pacjentów poddawanych zabiegom strukturalnym w obrębie lewego przedsionka (Akronim: STOP CLOT,  SAFE-LAAC, SAFE LAAC CKD)”. Celem projektu jest pozyskanie pierwszych danych randomizowanych o optymalnej farmakoterapii śród- i pozabiegowej, pozwalając na standaryzację postępowania i poprawę bezpieczeństwa pacjentów, a przez to efektywności zdrowotnej i ekonomicznej badanych procedur.
  • pn. „Zastosowanie empagliflozyny u pacjentów z kardiomiopatią przerostową (Akronim: EMPA REPAIR HCM). Założeniem projektu jest poszukiwanie rozwiązania terapeutycznego dla pacjentów z kardiomiopatią przerostową bez zawężania drogi odpływu lewej komory kwalifikującym się do leczenia zabiegowego”.

Celem Centrum Wsparcia Badań Klinicznych NIKard jest stworzenie wyspecjalizowanej struktury organizacyjnej funkcjonującej w modelu usług wspólnych, która dzięki nowemu podejściu do prowadzenia badań klinicznych przyczyni się do wyeliminowania występujących w naszym systemie barier.

Dane kontaktowe oraz pozostałe informacje znajdują się w dedykowanej zakładce CWBK_NIKARD

 

Opcje strony

do góry