Nowe terapie lekowe dostępne dla polskich pacjentów

Od 1 kwietnia 2024 r. na listę refundacyjną wprowadzono 86 nowych produktów lub nowe wskazania do stosowania i jest to największe rozszerzenie listy refundacyjnej od 2012 r.

Na nowej liście leków refundowanych znalazły się 33 nowe terapie, które dotyczą zarówno wskazań onkologicznych, jak i nieonkologicznych oraz chorób rzadkich: 7 cząsteczko – wskazań w leczeniu chorób onkologicznych, 26 cząsteczko – wskazań w leczeniu chorób nieonkologicznych, 8 cząsteczko – wskazań w leczeniu chorób rzadkich. Najwięcej nowych terapii onkologicznych dotyczy hematoonkologii – 7, nowotworów ginekologicznych – 2 oraz nowotworów układu pokarmowego – 2. W przypadku wskazań nieonkologicznych najwięcej nowych terapii dostępnych będzie w neurologii – 7, kardiologii – 5 oraz nefrologii – 5. Refundowane będą nowoczesne substancje czynne takie jak: olaparyb, niwolumab + relatlimab, ibrutynib, akalabrutynib, pembrolizumab stosowane w leczeniu nowotworów raka szyjki macicy, raka jajnika, czerniaka, nowotworów układu pokarmowego takich jak np. rak jelita cienkiego i przełyku oraz nowotworów hematologicznych m.in. przewlekłej białaczki limfocytowej. Ponadto na liście znalazły się między innymi leki stosowane w leczeniu spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu, idiopatycznego włóknienia płuc, stwardnienia rozsianego czy małopłytkowości immunologicznej. Zmieniono m.in. program terapii lekowej dla dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA), a także wprowadzono kompleksowe podejście do leczenia miastenii.

Nowa lista leków refundowanych zawiera leki bezpłatne, leki wydawane z odpłatnością ryczałtową oraz leki wydawane z odpłatnością 30% i 50%. Ponadto nowa lista refundacyjna zawiera dwa nowe wykazy dotyczące polskich leków:

  • G1 (leki tańsze o 10%) – gdy lek jest wytwarzany w Polsce albo do jego wytworzenia wykorzystano substancję czynną wyprodukowaną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; wykaz ten zawiera 329 produktów leczniczych.
  • G2 (leki tańsze o 15%) – gdy lek jest wytwarzany w Polsce z wykorzystaniem substancji czynnej wytwarzanej w Polsce; wykaz ten zawiera 24 produktów leczniczych.

W wykazach G1 i G2 znalazły się m.in. leki antyhistaminowe, hipoglikemizujące, hipotensyjne, przeciwwirusowe, przeciwbólowe, przeciwdrgawkowe, przeciwpsychotyczne, przeciwzakrzepowe czy też stosowane w chorobach układu oddechowego bądź pokarmowego.

Powyższe informacje potwierdzają znaczenie badań nad nowymi substancjami czynnymi oraz badań nad stosowaniem znanych już substancji czynnych w nowych wskazaniach. Badania kliniczne gwarantują pacjentom dostęp do nowoczesnych i efektywnych terapii, z których po zarejestrowaniu mogą korzystać wszyscy pacjenci. 

 

Bibliografia:

 

Autorka: dr n. o zdr. Magdalena Jabłońska

 

Opcje strony

do góry