Polska Sieć Badań Klinicznych z perspektywy pacjenta

Agencja Badań Medycznych starając się wesprzeć rynek badań klinicznych wyszła z inicjatywą utworzenia Polskiej Sieci Badań Klinicznych (PSBK). Jest to pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie w Polsce, które zrzesza ośrodki prowadzące badania kliniczne Badanie kliniczne - Centra Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK). Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że CWBK prowadzą w dużej mierze niekomercyjne badania kliniczne ukierunkowane na rozwój praktyki klinicznej i nowych innowacyjnych terapii. Badania kliniczne są prowadzone w Polsce z powodzeniem od wielu lat, czym zatem wyróżnia się PSBK i jaką rolę odgrywa z perspektywy pacjenta?

Polska Sieć Badań Klinicznych ma na celu wdrożenie jednolitych systemowych rozwiązań jakościowych i procesowych w ośrodkach, które prowadzą badania kliniczne w Polsce. Pacjent pojawiając się w jednostkach należących do PSBK ma pewność, że prowadzone badanie odbędzie się zgodnie z najnowszymi standardami zarówno krajowymi jak i międzynarodowymi oraz będzie brać udział w badaniach na tych samych zasadach, co pacjenci z innych ośrodków, miast czy krajów. Jednakowe procesy pozwolą na znacznie szybsze procedowanie dokumentacji pomiędzy ośrodkiem i sponsorem, efektywniejszą realizację badań, a tym samym jasno określone, sprawne i bezpieczne uczestnictwo ze strony pacjenta. Współpraca PSBK na poziomie krajowym i międzynarodowym umożliwi pacjentom dostęp do znacznie szerszego wachlarza terapii, niż do tej pory.

Co najistotniejsze, współpraca i dobra komunikacja pomiędzy ośrodkami pozwoli na transfer pacjentów i wiedzy w ramach Sieci. Ośrodki podczas wymiany doświadczeń mogą zaplanować wieloośrodkowe badania kliniczne biorąc pod uwagę wspólną infrastrukturę i pacjentów. Jest to powiązane z możliwym uruchomienie większej ilości badań klinicznych, które nie byłyby możliwe do przeprowadzenia przez jeden ośrodek, szczególnie w przypadku terapii chorób rzadkich, gdzie pacjentów jest stosunkowo niewielu oraz w przypadku niezbędnego wykorzystania zaawansowanej infrastruktury, którą dysponują zazwyczaj większe ośrodki.

Zasługujący na uwagę jest również fakt, że kadra PSBK bierze udział w szkoleniach obowiązkowych i fakultatywnych, co przekłada się na wysokie kwalifikacje personelu biorącego udział w badaniu klinicznym. W ramach PSBK istnieje możliwość wymiany wiedzy, doświadczenia i konsultowania problemów badawczych podczas prowadzonych terapii. Dzięki temu pacjenci są pod opieką wysokiej klasy specjalistów, którzy sprawnie przeprowadzą uczestników przez innowacyjną terapię w ramach badania klinicznego.

Obecnie w ramach PSBK działa 23 Centra Wsparcia Badań Klinicznych. ABM poprzez członków PSBK inicjuje działania edukacyjne, dzięki czemu pacjenci mogą uzyskiwać znacznie więcej informacji o prowadzonych badaniach oraz uczestniczyć w spotkaniach informacyjnych kierowanych w szczególności do nich. Sieć powstała z myślą o wyższym standardzie opieki, większym dostępie do innowacyjnych terapii z zachowaniem bezpieczeństwa oraz wysokiej jakości prowadzonych badań.

Ryc. 1 Mapa przedstawiająca Centra Wsparcia Badań Klinicznych działające w ramach Polskiej Sieci Badań Klinicznych.

 

Bibliografia:

  • Materiały wewnętrzne Agencji Badań Medycznych

Autor: Ewelina Szczygieł - młodszy specjalista ds. badań klinicznych w ABM

Opcje strony

do góry