Poprawa dostępu pacjentów do badań klinicznych

Badania kliniczne są szansą dla pacjentów na poprawę zdrowia i wydłużenie życia, dzięki nim mamy dziś dostęp do wielu powszechnie stosowanych leków oraz innowacyjnych terapii. Wobec tego, dostępność badań klinicznych dla pacjentów jest niezwykle ważna zarówno z punktu widzenia pacjenta jak i służby zdrowia.

W ostatnich latach wraz z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych znacząco wzrosły możliwości udziału w badaniach klinicznych. Zmiany jakie zaszły w związku z pandemią COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami, wymusiły konieczność odmiennego podejścia do zarządzania czy monitorowania badań klinicznych i pokazały ogromne możliwości zniesienia barier w leczeniu pacjentów na odległość. Nowoczesne narzędzia takie jak telewizyty, elektroniczna zgoda, teleopieka zdrowotna, zdalne monitorowanie pacjentów i elektroniczne raporty kliniczne umożliwiły zbieranie dużej części danych bez konieczności odbywania wizyty pacjenta w ośrodku badawczym. Co więcej zdalne wizyty pacjentów, zdalne wizyty monitorujące, dostawy badanego produktu leczniczego bezpośrednio do pacjenta czy wizyty domowe pielęgniarek i podawanie badanego produktu leczniczego Produkt leczniczy w domu spowodowały, że powoli znika jeden z podstawowych problemów, który w dużej mierze ograniczał uczestnictwo w badaniach klinicznych – odległość od ośrodka badawczego. Pandemia COVID-19 przyczyniła się do wdrożenia nowoczesnych technologii z dużym powodzeniem przyczyniając się do działania w obszarze innowacyjnej medycyny bliżej pacjentów. Wirtualne badania kliniczne Badanie kliniczne stają się coraz bardziej popularne zarówno wśród pacjentów jak i ośrodków. Korzystanie z wciąż ulepszanych technologii pozwala na utrzymanie lepszego kontaktu badaczy Badacz z uczestnikami badań klinicznych bez konieczności wykonywania wizyt w ośrodku.

Warto zaznaczyć, że szybki rozwój telemedycyny w Polsce nie wpływa na wszystkie aspekty prowadzenia badań: cały czas niezbędne jest osobiste wyrażenie świadomej zgody przez pacjenta i nie ma możliwości podpisania jej zdalnie. Nie wszystkie możliwości wirtualnych badań klinicznych są obecnie wdrożone w naszym kraju, chociażby ze względu na obowiązujące przepisy w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej, mówiące o możliwości ich przeglądu jedynie w ośrodku. Mimo tego, gwałtowny rozwój telemedycyny w bardzo krótkim czasie znacząco wpłynął na większą dostępność badań klinicznych dla pacjentów, nie wykluczył całkowicie wizyt w ośrodkach badawczych, ale umożliwił innowacyjne leczenie z poszanowaniem czasu uczestnika badań i wygodniejsze korzystanie ze świadczeń zdrowotnych.

 

Bibliografia:

  • Raport „Komercyjne badania kliniczne w Polsce. Możliwość zwiększania liczby i zakresu badań klinicznych w Polsce", INFARMA, 2021 r.

 

Autor: Ewelina Szczygieł - młodszy specjalista ds. badań klinicznych w ABM

Opcje strony

do góry