Odkryj potencjał CWBK – Poznaj Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (UCWBK) na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu jest jedną z pierwszych tego typu jednostek utworzonych z inicjatywy Agencji Badań Medycznych. W ciągu około roku, w ramach nadzorowanych przez Centrum projektów do niekomercyjnych badań klinicznych włączono już blisko 1000 uczestników.

Uruchomione w roku 2022, Centrum oferuje wszechstronne usługi w obszarze planowania i zarządzania badaniami klinicznymi produktów leczniczych Produkt leczniczy oraz wyrobów medycznych, wykorzystując infrastrukturę Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (USK) w roli Sponsora, Organizacji Zarządzającej Miejscem Badań  oraz Ośrodka Faz Wczesnych. Kilka miesięcy temu zdobyło pozytywną ocenę i zostało przyjęte do grona ośrodków badawczych ECRIN.

Zlokalizowane w kampusie Wydziału Farmaceutycznego UMW przy ul. Borowskiej we Wrocławiu, tuż obok Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, UCWBK stwarza doskonałe warunki do współpracy naukowo-klinicznej. Interdyscyplinarny zespół Centrum, pod kierownictwem Marty Dudy-Sikuły, MBA, menedżera zdrowia z bogatym doświadczeniem, prowadzi ścisłą współpracę z wybitnymi badaczami, którzy przez ponad dwie dekady przewodzą badaniom klinicznym. Projekty są realizowane w strategicznym partnerstwie z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym, gdzie prowadzonych jest ponad 260 badań klinicznych na 63 nowoczesnych oddziałach.

Centrum nadzoruje kilkanaście badań klinicznych o charakterze Investigator Initiated Trials, w tym duże projekty wieloośrodkowe i międzynarodowe z zakresu m.in., kardiologii, hematologii i onkologii, w tym hematoonkologii dziecięcej, czy chorób wewnętrznych. Skalę działalności Centrum odzwierciedla także łączna kwota środków otrzymanych na rozwój niekomercyjnych badań klinicznych przekraczająca 100 milionów złotych. W trybie ciągłym pozyskiwane są fundusze na nowe pomysły badawcze. Mając na celu podejmowanie najlepszych kierunków rozwoju i zapewnianie najwyższej jakości projektów Rektor powołał Radę Naukową złożoną z wybitnych specjalistów z zakresu nauk podstawowych i klinicystów, która stanowi organ doradczy w zakresie zadań realizowanych przez Centrum.

Do jednych z najciekawszych realizowanych w ramach UCWBK badań zaliczyć można badanie INFERRCT mające na celu ocenę wpływu dożylnego leczenia karboksymaltozą żelazową (w porównaniu z placebo u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego i niedoborem żelaza na śmiertelność sercowo-naczyniową, ryzyko rozwoju zdarzeń niewydolności serca, badanie IREC oceniające wpływ nieodwracalnej elektroporacji wapniowej, elektrochemioterapii oraz elektroporacji na jakość życia oraz przeżycie wolne od progresji u chorych na raka trzustki czy też badanie LBL_2018 Międzynarodowy i wieloośrodkowy program leczenia chłoniaków limfo blastycznych dla dzieci i nastolatków.

Dzięki ścisłej współpracy UCWBK z akredytowanym Biobankiem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w toku prowadzonych badań klinicznych gromadzony jest cenny materiał biologiczny, stanowiący ogromny potencjał badawczy dla kadry Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dostęp do tych zasobów stwarza możliwość rozpoczęcia nowych projektów badawczych i przyczynia się do rozwoju potencjału naukowego uczelni.

UCWBK jest merytoryczną jednostką zapewniającą kompleksową obsługę wszystkich podmiotów aktywnie zaangażowanych w proces inicjacji i prowadzenia badań klinicznych. Jej powstanie oraz rozwój stanowią odpowiedź na rosnące znaczenie tego obszaru dla rozwoju medycyny, ale także wizji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na stworzenieuczelni nowoczesnej i prężnie rozwijającej potencjał naukowo-badawczy swoich pracowników i całego polskiego środowiska medycznego. 

Plany rozwoju zakładają intensyfikację prac prowadzonych w ośrodku Faz Wczesnych, nawiązywane są współprace zarówno komercyjne jak i niekomercyjnych. Nowoczesny wyposażony w innowacyjną aparaturę Ośrodek Faz Wczesnych  pozwala obecnie na prowadzenie jednocześnie kilkunastu badań (16 łóżek) między innymi typu first in human, proof of concept, monitorowania farmakokinetyki, farmakodynamiki, biodostępności i biorównoważności, uwzględniających ewaluację bezpieczeństwa i skuteczności wyrobów medycznych.

Opcje strony

do góry