Niekomercyjne badanie kliniczne: Randomizowane, kontrolowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne oceniające wpływ leczenia metforminą na funkcję endometrium u kobiet z rozpoznaną idiopatyczną niepłodnością

Szacuje się, że problem niepłodności dotyka około 10% do 16% par w wieku reprodukcyjnym na całym świecie, szczególnie widoczne jest to w krajach rozwiniętych. W Polsce niepłodność dotyka około 1 miliona par. U około 20-30% par nie udaje się ustalić czynnika powodującego niepłodność pomimo specjalistycznej diagnostyki. Niepłodność niewyjaśnionego pochodzenia nazywana jest w terminologii medycznej niepłodnością idiopatyczną.

Randomizowane, kontrolowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne Badanie kliniczne oceniające wpływ leczenia metforminą na funkcję endometrium u kobiet z rozpoznaną idiopatyczną niepłodnością jest niekomercyjnym badaniem klinicznym finansowanym przez Agencję Badań Klinicznych, realizowanym przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Celem projektu jest ocena wpływu interwencji metforminą na funkcję endometrium u kobiet z rozpoznaną niepłodnością idiopatyczną.

Do badania włączonych zostanie 75 kobiet w grupie stosującej metforminę, 75 kobiet w grupie stosującej placebo Placebo oraz 50 kobiet w grupie kontrolnej. Są to kobiety, u których wykluczono inne czynniki niepłodności w czasie pełnej diagnostyki prowadzonej w ramach programu ministerialnego – Ochrona Zdrowia Prokreacyjnego.

Podczas 6-miesięcznego badania zostanie przeprowadzona szczegółowa diagnostyka ginekologiczna i endokrynologiczna, w tym USG ginekologiczne oraz biopsja endometrium poprzedzająca badanie i po jego zakończeniu. 

Efektem przeprowadzonego badania klinicznego może być wypracowanie nowych strategii leczenia niepłodności o podłożu idiopatycznym, poznanie dotąd nieznanych patomechanizmów choroby czy też nowych, potencjalnych markerów umożliwiających wczesną diagnozę niepłodności.

Szczegółowe informacje dostępne poniżej:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Randomizowane, kontrolowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne oceniające wpływ leczenia metforminą na funkcję endometrium u kobiet z rozpoznaną idiopatyczną niepłodnością - METIN . (umb.edu.pl)

Referencje:

  • Łukaszuk K. i wsp. Diagnostyka i leczenie niepłodności — rekomendacje Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE) oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGP); Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 3(3) 2018, s. 112-140.

 

Autor: dr Magdalena Jabłońska

(data opracowania artykułu 02.12.2022 r.)

 

 

Opcje strony

do góry